دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، خرداد 1399 
بررسی سیاست‌های برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران در زمینه جنگل و مرتع

صفحه 154-179

10.22059/jppolicy.2020.76997

احمد بیرانوند؛ نصرت الله ضرغام؛ تقی شامخی؛ سید محمد سعید نوری نائینی؛ محمد عواطفی همت


راه‌حل مدل-بنیان برای مدیریّت منابع آب و خاک: فرصت‌ها و تهدیدها

صفحه 180-199

10.22059/jppolicy.2020.76995

ساجده صفی‌خوانی؛ ارشک حلی‌ساز؛ عبدالرضا بهره مند؛ مهدی بی‌نیاز