دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1399 
3. سیاستگذاری افزایش سهم بازی‌های ایرانی تلفن‌های همراه در بازار جهانی

صفحه 5-6

سیاوش صلواتیان؛ احمدرضا درفشی؛ علی‌اصغر کیا


4. طراحی الگوی تدوین خط‌مشی عمومی با رویکرد حکمرانی شبکه‌ای؛ مورد مطالعه: حمل و نقل عمومی شهر تهران

صفحه 7-8

فاطمه قیطاسی وند؛ فتاح شریف زاده؛ غلامرضا کاظمیان؛ داوود حسین پور


7. بررسی سیاست‌های برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران در زمینه جنگل و مرتع

صفحه 13-14

احمد بیرانوند؛ نصرت الله ضرغام؛ تقی شامخی؛ سید محمد سعید نوری نائینی؛ محمد عواطفی همت


10. بررسی مختصات سیاست خانواده در ایران بر اساس تحلیل مضمون اسناد بالادستی

صفحه 19-20

فاطمه موسوی ویایه؛ مهران سهراب زاده؛ محسن نیازی


11. شناسایی و اولویت‌بندی آسیب‌های فرایند سیاستگذاری مالیاتی در ایران

صفحه 21-22

مهدی حسنوند؛ محمدرضا یزدانی زازرانی؛ مهناز گودرزی


17. ابزارهای دولت در عصر دیجیتال

صفحه 33-34

محمد عبدالحسین زاده