دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار 1399 
7. بررسی سیاست‌های برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران در زمینه جنگل و مرتع

صفحه 157-181

احمد بیرانوند؛ نصرت الله ضرغام؛ تقی شامخی؛ سید محمد سعید نوری نائینی؛ محمد عواطفی همت


8. راه‌حل مدل-بنیان برای مدیریّت منابع آب و خاک: فرصت‌ها و تهدیدها

صفحه 183-202

ساجده صفی‌خوانی؛ ارشک حلی‌ساز؛ عبدالرضا بهره مند؛ مهدی بی‌نیاز


11. شناسایی و اولویت‌بندی آسیب‌های فرایند سیاستگذاری مالیاتی در ایران

صفحه 243-260

مهدی حسنوند؛ محمدرضا یزدانی زازرانی؛ مهناز گودرزی