راهنمای نویسندگان

 

شیوه نامه نگارش

 

   - کلیه بخش­های مقاله در کاغذ سفید به ابعاد 21 × 29/7 سانتی­متر (A4 با فاصله خطوط یک (Single) و 4.5  سانتی­متر در چپ و راست و 5.1 سانتی متر در بالا و پایین،  با نرم ­افزار Microsoft Word 2003 یا Microsoft Word 2007آورده شود.

    

فونتها

 

 فونت قلم عنوان:           B Titr Bold 15 

  

    فونت قلم متن فارسی: B Lotus 12                و           متن انگلیسی: Times New Roman 10

 

   فونت قلم عنوان بخش­های مختلف مقاله:          B Yagut Bold13 

   

 

  منابع:

 

منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی، و بنابر شیوه­ نامه زیر دسته ­بندی گردد.

 الگوی نقل منبع در متن مقاله شامل نام خانوادگی نویسنده، سال منبع و صفحه آن است؛ مانند: (حسینی، 1384: 21).

 

الگو نقل منبع از کتاب در بخش منابع ( فارسی و انگلیسی):

نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، نام، سال انتشار کتاب، عنوان کتاب، مترجم (در صورت ترجمه)، مکان (شهر) انتشار، نام انتشارات، شماره چاپ.

 

الگوی نقل منبع از مجلات ... در بخش منابع ( فارسی و انگلیسی):

نام خانوادگی نویسنده، نام، سال انتشار نشریه (مقاله)، عنوان مقاله، مترجم (در صورت ترجمه)، نام  نشریه، شماره 

 منابع شماره گذاری شوند

 

نکات الزامی

 

     - تعداد صفحات مقاله حداکثر 20 صفحه باشد.

 

- عناوین مقاله دارای شماره نباشند. تمایز عناوین و زیر عناوین با تغییر اندازه مشخص شوند.

   

   - چکیده فارسی و انگلیسی در دو برگه جداگانه به ­ترتیب در ابتدا و انتهای مقاله ارائه گردد.

 

      - در فایل ارسالی اسامی نویسندگان؛ ذکر رشته، مقطع تحصیلی، درجه علمی، وابستگی دانشگاهی و ایمیل نویسندگان الزامی است. همچنین نام نویسنده مسئول و ترتیب اسامی نویسندگان حتماً ذکر شود.  

 

- عنوان بخش پایانی مقاله، " توصیه های سیاستی(Policy recomendation ) باشد. در این قسمت جمع بندی مقاله با ارائه پیشنهادهای سیاستی در موضوع مورد بحث انجام شود.

 

توجه:

 1. فصلنامه در ویرایش مقالات، آزاد است.

2. هزینه انتشار مقاله مبلغ 200 هزار تومان است.  این هزینه پس از تایید نهایی مقاله و در زمان چاپ دریافت می گردد.

 لازم است نویسندگان محترم؛ پس از واریز مبلغ فوق به شماره حساب ذیل، رسید بانکی اسکن شده را به ایمیل فصلنامه ارسال و در سامانه بارگذاری کنند.

 شماره حساب جهت واریز هزینه چاپ:

حساب غیرقابل برداشت دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به شماره 5225389283 نزد بانک ملت شعبه دانشگاه، 

    شناسه واریز: 2502202202185