راهنمای نویسندگان

نویسندگان محترم، برای جلوگیری از تأخیر در بررسی مقالات ارسالی نکات زیر را با دقت مد نظر قرار دهید:

 1. مقالات باید مبتنی بر پژوهش باشد. نویسنده (ها) باید مشارکت (های) اصیل دانشگاهی را در مقالات خود ارائه دهند. از مقالات مبتنی بر پایان نامه دکتری، پایان‌نامه ها و مقالات تحقیقاتی مستقل استقبال می‌شود.
 2. مقالاتی که برگرفته از پایان نامه های دانشجویی می باشد با همکاری استاد راهنما، مشاور و دانشجو تالیف خواهد شد. ناظر؛ نویسنده مسئول خواهد بود.
 3. مقالات پژوهشی باید دارای موارد زیر باشند: چکیده (100-150 کلمه)، مقدمه شامل توضیح مسئله، بحث و چارچوب نظری، روش شناسی، نتایج تحقیق، تجزیه و تحلیل یا بحث، نتیجه گیری، تصدیق و کتابشناسی.
 4. مقالات ارسالی باید شامل چکیده ویرایش شده به زبان انگلیسی و موارد زیر باشد: مقدمه، روش شناسی، یافته‌ها و بحث، نتیجه‌گیری، کلمات کلیدی.
 5. این مجله از مقالات نظری در مورد بررسی ایده های جدید یا نقد و بررسی ایده های تثبیت شده توسط نویسندگان برجسته استقبال می کند.
 6. نباید مقاله اولیه به مجله دیگری ارسال شده باشد یا بخشی از کتابی نباید باشد که در مرحله چاپ است. مقالات کنفرانس علمی همراه با تغییرات قابل توجه و مطالب جدید قابل بررسی است.
 7. مقالات به زبان فارسی پذیرفته می‌شود.
 8. در مقالاتی که بیش از یک نویسنده دارند، نویسندگان باید یک نویسنده را به عنوان نویسنده مسئول انتخاب کنند. در غیر این صورت، نویسنده اول به طور خودکار به عنوان نویسنده مسئول انتخاب می‌شود.
 9. مقالات باید با فونت BNazanin در  حداکثر 8000 کلمه نوشته شود و از طریق سایت فصلنامه به صورت آنلاین ارسال شود.
 10. مقالات دریافتی پس از بررسی اولیه در مرحله داوری قرار گرفته و تصمیم نهایی در مورد پذیرش یا رد توسط هیئت تحریریه صادر خواهد شد.
 11. مجله حق رد، انتشار و/یا ویرایش مقالات را برای خود محفوظ می دارد.
 12. مسئولیت صحت و نادرستی مطالب مقاله بر عهده نویسندگان است.
 13. شیوه ارجاع در مقاله باید به سبک APA و تماماً به لاتین و منابع مورد استناد در داخل متن با ذکر نام‌خانوادگی نویسنده، سال انتشار و شماره صفحه داخل پرانتز آورده شود. مانند: (میرحیدر، 1386: 22) ترجمه صحیح (Mirhaydar,2007:22). همچنین شیوه نگارش مشخصات منابع و مراجع در انتهای مقاله براساس حروف الفبا بایستی به‌صورت نمونه‌های زیر با ترجمه دقیق و در انتها در داخل کروشه ذکر [Persian] باشد.

کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان) یا مترجم، (سال انتشار)، عنوان کتاب، محل انتشار،  ناشر و DOI مربوطه.

Malekmohammadi, Hamid Reza. (2020). Advocacy coalition framework: With Sabatier in the labirent of public-policy making [In Persian], Tehran: Public Policy Publications.

*کتاب با مترجم، ویراستار یا گردآورنده:

نام‌خانوادگی، نام (نویسنده/نویسندگان). (سال نشر). عنوان کتاب (ایتالیک). نام و نام‌خانوادگی افراد دخیل (مصحّح، مترجم، ویراستار و ...). محلّ نشر: ناشر.

*فصلی از یک کتاب:

نام‌خانوادگی، نام (نویسنده/نویسندگان). (سال نشر). عنوان فصل کتاب. در عنوان کتاب (ایتالیک) شماره صفحه در پرانتز ( ). به کوشش نام و نام خانوادگی گردآورنده/گردآورندگان. محل نشر: ناشر.

*کتاب‌­های بر خط:

نام‌خانوادگی، نام (نویسنده/نویسندگان). (سال نشر). عنوان کتاب (ایتالیک). محلّ نشر: ناشر/تولیدکننده. بازیابی شده در روز ماه سال از: http://www......

مجله: نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان)، (سال انتشار)، عنوان مقاله، نام مجله، شماره مجله و DOI مربوطه.

اینترنت: نام خانوادگی، نام نویسنده (نویسندگان)، (سال انتشار یا دسترسی)، عنوان اثر، شناسه(آدرس) سایت/ پایگاه و DOI مربوطه.

* مقاله چاپ شده در مجله­ تخصصی:

نام‌خانوادگی، نام (نویسنده/نویسندگان). (سال نشر). عنوان مقاله. نام نشریّه، دوره/ سال(شماره): شماره صفحات.

*مقاله ارائه شده در همایش:

نام‌خانوادگی، نام (نویسنده/نویسندگان). (سال نشر). عنوان مقاله. ارائه شده در عنوان همایش (ایتالیک)، محل همایش.

* پایان­‌نامه­ ها و رساله‌­ها

نام‌خانوادگی، نام. (سال نگارش). عنوان (پایان‌­نامه کارشناسی ارشد/رساله دکتری). نام دانشگاه: شهر.  

-          شیوه نگارش منابع در کتابنامه انگلیسی چنین است. خط دوم به بعد دارای تو رفتگی است و کل خطوط از راست در یک راستا قرار می­گیرند (align می­شوند).

مثال‌ها:

*Journal article

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (year). Article title. Journal Namevol no.(issue no.), xx–xx.

 

Example:

Miller, A. J., Thomson, F., & Callagher, D. (1998). Affluence in suburbia. Suburbian Studies12(1), 9–12.

 

*Book

Author, A. A. (1994). Book title. Location: Publisher.

 

Example:

Miller, A. J., Thomson, F., & Callagher, D. (1998). Affluence in suburbia. London, UK: BL Books. 

 

*Chapter in book

Author, A. A., & Author, B. B. (1994). Chapter title. In A. Editor, B. Editor, & C. Editor (Eds.), Book title (pp. xxx–xxx). Location: Publisher.

 

Example:

Miller, A. J., Thomson, F., & Callagher, D. (1998). Epping case study. In C. Carter (Ed.), Affluence in suburbia (pp. 200–250). London, UK: BL Books.

 

*Website

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (1994).  Online article title. Online Journalxx, xxx–xxx. Retrieved from http://xxxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxx/

 

Example:

Miller, A. J., Thomson, F., & Callagher, D. (1998). Epping case study. Suburban studies12, 1–9. Retrieved from http://xxxx.xxxx.xx.xx/xxxx/xxxxxx/

منابع الکترونیکی DOI باید در انتهای مقاله ذکر شود. به عنوان مثال، (doi: 10.1000/182).

در تنظیم جداول، شکل ها و تصاویر نکات زیر باید رعایت شود:

 1. اطلاعات جدول نباید به صورت تصویر و شکل در مقاله نشان داده شود. اعداد و عنوان جداول روی جداول و عنوان نقشه ها، تصاویر و شکل‌ها در زیر جدول نوشته شود.
 2. هر ستون باید عنوان و واحد اندازه گیری خود را داشته باشد. همه اعداد ستون ها باید دارای اندازه واحد باشند.
 3. تصاویر و نقشه ها باید واضح و دارای مقیاس باشند.

نکته مهم: با هدف شمارش استنادات به مقالات فصلنامه در نمایه‌های بین‌المللی، مراجع فارسی نیز باید به زبان انگلیسی معرفی و در انتهای آنها با عبارت {In Persian} مشخص شوند. نگارش نام نویسندگان، عنوان مقاله، عنوان مجله و ... برای مقالات فارسی، باید از فرم انگلیسی مندرج در سایت نشریه منتشرکننده، SID.ir و یا گوگل‌اسکولار استخراج و برای کتب و دیگر مراجع مذکور نیز به شکلی درج شود که در جستجوهای اینترنتی قابل دسترسی باشد.

14. استفاده از معادل‌های فارسی کلمات لاتین که توسط فرهنگستان زبان و ادب فارسی مصوب شده‌اند در کلیه قسمت‌های مقاله الزامی است.

15. نویسندگان موظفند در هر مرحله‌ای از انتشار و حتی پس از پذیرش مقاله توسط داوران، اصلاحات اعلام‌شده را به انجام برسانند و در غیر این صورت مقاله از دستور کار فصلنامه خارج خواهد شد.

16. مقالات دریافتی به صورت یکی از انواع مقاله پژوهشی، مروری، کوتاه، مطالعه موردی، روش شناسی، کاربردی، نقطه نظر، مفهومی، فنی و ترویجی قابل داوری و انتشار است.

 هزینه های مربوط به نویسنده

فصلنامه سیاستگذاری عمومی یک مجله با دسترسی آزاد است، بنابراین چاپ مقاله در فصلنامه مستلزم هزینه چاپ است که پس از ارسال به نویسنده ارسال کننده و سپس پذیرش مقاله به نویسنده ارسال کننده ارسال می‌شود. هزینه ای که پس از پذیرش نسخه نهایی پرداخت می شود: 2,000,000 ریال است.

 • نویسندگان  می‌توانند برای مشابهت‌یابی از سامانه سمیم‌نور یا ایرانداک برای ارسال گزارش مشابهت‌یابی به فصلنامه استفاده کنند. نویسندگان محترم دقت کنند که باید گزارش PDF مشابهت‌یابی را که مستقیما از سایت مشابهت‌یاب دریافت می‌‌کنند، پس از تایید اولیه مقاله، به فصلنامه ارسال نمایند.
 • انتشار مقاله منوط به تأیید نهایی توسط هیئت تحریریه فصلنامه است. 

سپاسگزاری

در صورتیکه از حمایت مالی و معنوی در مقاله برخوردار شده‌اید قبل از منابع در پاراگرافی تحت عنوان سپاسگزاری قید شود.

توجه:

 لازم است نویسندگان محترم؛ پس از واریز هزینه انتشار مقاله به شماره حساب ذیل، رسید بانکی اسکن شده را  در سامانه بارگذاری کنند. در رسید بانکی، نام فصلنامه سیاستگذاری عمومی حتما قید شود.

 شماره حساب جهت واریز هزینه چاپ:

شماره حساب: 4001070103006825    به نام :  تمرکز وجوه اختصاصی نزد بانک مرکزی

 شناسه واریز : 348070174140107000000002502202         شناسه شبا: IR830100004001070103006825