درباره نشریه

فصلنامه سیاستگذاری عمومی

P-ISSN: 2538-5577

E-ISSN: 2538-5089

سردبیر: دکتر حمیدرضا ملک محمدی

مدیر داخلی: دکتر علی خواجه نائینی.

درباره مجله

فصلنامه سیاستگذاری عمومی تحت مالکیت و انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است. این مجله با شماره 18/3/194971 اعتبار علمی-پژوهشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران دریافت کرده است. فصلنامه سیاستگذاری عمومی از اولین انتشار خود در سال 2015 به طور منظم هر سه ماه یکبار منتشر می شود. این مجله یک نشریه با دسترسی آزاد و با بررسی همتا است که نسخه الکترونیکی مقالات منتشر شده آن به صورت عمومی در وب سایت مجله در دسترس است. مجله تصمیم گرفته تا موضوعات مختلفی را پوشش دهد.

سیاست دسترسی باز

این فصلنامه دسترسی آزاد فوری به محتوای خود را بر این اصل فراهم می کند که در دسترس قرار دادن تحقیقات به صورت رایگان برای عموم از تبادل جهانی دانش بیشتر پشتیبانی می کند. کلیه مقالات مجلات تحت شرایط مجوز بین المللی Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 توزیع می شوند که اجازه هرگونه استفاده غیرتجاری، اشتراک گذاری، اقتباس، توزیع و تکثیر را در هر رسانه یا قالبی می دهد تا زمانی که اعتبار مناسب را به نویسنده(ها) ومنابع اصلی اختصاص داده شود.

 

اعلامیه حق چاپ

نویسندگان دارای حق چاپ هستند اما حقوق انحصاری مقاله خود را به ناشر(*)  مجوز می‌دهند. نویسندگان حق دارند:

  • مقاله خود را طبق «حقوق استفاده شخصی»(**) به اشتراک بگذارند تا زمانی که حاوی مجوز کاربر نهایی و پیوند DOI به نسخه رکورد در این مجله باشد.
  • حقوق مالکیت معنوی (از جمله داده های تحقیق) را حفظ کنند.
  • انتساب و اعتبار مناسب را برای اثر منتشر شده دارا باشند.

* این شامل حق ایجاد و مجوز استفاده تجاری است.

** حقوق استفاده شخصی

نویسندگان می توانند از مقالات خود به طور کامل یا جزئی برای اهداف علمی و غیرتجاری مانند:

  • استفاده توسط نویسنده در تدریس در کلاس نویسنده (از جمله توزیع کپی، کاغذی یا الکترونیکی)
  • توزیع نسخه‌ها (از جمله از طریق ایمیل) به همکاران پژوهشی شناخته شده برای استفاده شخصی آنها (اما نه برای استفاده تجاری)
  • درج در پایان نامه یا تز (به شرطی که این مقاله به صورت تجاری منتشر نشود)
  • استفاده در تلفیقی بعدی از آثار نویسنده
  • بسط مقاله به فرم کتاب
  • تهیه سایر آثار مشتق شده (اما نه برای استفاده تجاری)
  • استفاده متفاوت یا استفاده مجدد از بخش‌ها یا گزیده‌ها در آثار دیگر

 

هزینه‌های پردازش مقاله (APC)

 

فصلنامه سیاستگذاری عمومی یک مجله با دسترسی آزاد است، بنابراین چاپ مقاله در مجله مستلزم پرداخت هزینه چاپ است که پس از ارسال و سپس پذیرش مقاله توسط نویسنده مربوطه پرداخت می شود. هزینه‌ای که پس از پذیرش مقاله پرداخت می شود 2,000,000 ریال می باشد. .

آبونمان

فصلنامه سیاستگذاری عمومی به عنوان یک مجله الکترونیکی با دسترسی آزاد منتشر می شود، بنابراین هیچ هزینه اشتراکی برای مخاطبان وجود ندارد.

آگهی‌ها

فصلنامه سیاستگذاری عمومی هیچگونه تبلیغاتی را در سایت و مقالات مجله نمی پذیرد.

ناشر

فصلنامه سیاستگذاری عمومی تحت مالکیت و انتشارات دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران است.

منابع پشتیبانی

دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.