عنوان خلاصه استاندارد: jppolicy 

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی)

 زبان انتشار: فارسی با چکیدۀ انگلیسی

میانگین زمان داوری:  10 هفته

درصد پذیرش مقالات: 18 درصد

 وضعیت مجله:  دسترسی آزاد به مقالات

نوع داوری: دوسو کور 

هزینه داوری و چاپ مقاله : دارد

       

فصلنامه از دریافت مقالاتی که نویسنده آنها مقاله در حال داوری  یا  در نوبت چاپ دارد؛ معذور می باشد.

 فراخوان دریافت مقاله درخصوص آخرین دستاوردهای منتشر شده در مجلات بین المللی حوزه سیاستگذاری عمومی 

  فراخوان دریافت مقاله در خصوص معرفی و نقد کتاب

 به آگاهی می رساند  فصلنامه سیاستگذاری عمومی، الزامی برای انتشار مقاله دانشجویان با همراهی اساتید محترم ندارد از این رو پژوهشگران محترم می توانند به‌ طور مستقل مقالات خود را ارسال نمایند.

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 3، پاییز 1399 

5. ارزیابی انتقادی «عقلانیت» در خط‌مشی‌گذاری عمومی

صفحه 105-130

سید مجتبی امامی؛ محمدمهدی علیشیری؛ علیرضا سجادیه


8. بررسی علل شکست سیاست‌های مدیریت مشارکتی آب در ایران

صفحه 169-190

محمد قربانیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ مرضیه مالمیر


10. طراحی مدلی برای کارراهه شغلی کارکنان دانشی در شهرداری تهران

صفحه 209-225

احمدرضا داورزنی؛ پروانه گلرد؛ محمود مدیری؛ حمید توحیدی