فصلنامه از دریافت مقالاتی که نویسنده آنها مقاله در حال داوری  یا  در نوبت چاپ دارد؛ معذور می باشد.

 

 فراخوان دریافت مقاله درخصوص آخرین دستاوردهای منتشر شده در مجلات بین المللی حوزه سیاستگذاری عمومی 

 

 فراخوان دریافت مقاله در خصوص معرفی و نقد کتاب

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 1، بهار 1399 

7. بررسی سیاست‌های برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران در زمینه جنگل و مرتع

صفحه 161-185

احمد بیرانوند؛ نصرت الله ضرغام؛ تقی شامخی؛ سید محمد سعید نوری نائینی؛ محمد عواطفی همت


8. راه‌حل مدل-بنیان برای مدیریّت منابع آب و خاک: فرصت‌ها و تهدیدها

صفحه 187-206

ساجده صفی‌خوانی؛ ارشک حلی‌ساز؛ عبدالرضا بهره مند؛ مهدی بی‌نیاز


11. شناسایی و اولویت‌بندی آسیب‌های فرایند سیاستگذاری مالیاتی در ایران

صفحه 247-264

مهدی حسنوند؛ محمدرضا یزدانی زازرانی؛ مهناز گودرزی