عنوان خلاصه استاندارد: jppolicy 

ترتیب انتشار: فصلنامه (علمی)

 زبان انتشار: فارسی با چکیدۀ انگلیسی

میانگین زمان داوری:  10 هفته

درصد پذیرش مقالات: 18 درصد

 وضعیت مجله:  دسترسی آزاد به مقالات

نوع داوری: دوسو کور 

هزینه داوری و چاپ مقاله : دارد

       

فصلنامه از دریافت مقالاتی که نویسنده آنها مقاله در حال داوری  یا  در نوبت چاپ دارد؛ معذور می باشد.

 فراخوان دریافت مقاله درخصوص آخرین دستاوردهای منتشر شده در مجلات بین المللی حوزه سیاستگذاری عمومی 

  فراخوان دریافت مقاله در خصوص معرفی و نقد کتاب

 به آگاهی می رساند  فصلنامه سیاستگذاری عمومی، الزامی برای انتشار مقاله دانشجویان با همراهی اساتید محترم ندارد از این رو پژوهشگران محترم می توانند به‌ طور مستقل مقالات خود را ارسال نمایند.

 

شماره جاری: دوره 6، شماره 2، تابستان 1399 

6. طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران

صفحه 115-134

عباس منوریان؛ سیروس وطنخواه مقدم؛ محمدعلی شاه حسینی؛ سید کمال واعظی؛ یونس نوراللهی


7. بررسی تأثیرسیاست تقویت حقوق مالکیت فکری بر چرخش نخبگان

صفحه 135-153

ندا گرشاسبی نیا؛ سید حبیب‌الله طباطبائیان؛ محمد نقی‌زاده؛ سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی


8. آسیب‌شناسی نقش کنشگران در ساختار حکمرانی انرژی خورشیدی ایران

صفحه 155-177

کیارش فرتاش؛ محمدصادق خیاطیان یزدی؛ امیر قربانی


13. اجرای سیاست‌های عمومی؛ ارائه معیارهایی برای اجرای موفق سیاست‌ها

صفحه 253-275

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ فاطمه احمدی نژاد