تماس با ما

 

نشانی:

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی، فصلنامه سیاستگذاری عمومی. کد پستی: 

1417614411

 شماره تماس :    2583   323   0913

پست الکترونیک:     jppolicy@ut.ac.ir

 


CAPTCHA Image