تماس با ما

 

نشانی:

تهران، خیابان انقلاب اسلامی، دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، مرکز مطالعات سیاستگذاری عمومی

 

پست الکترونیک:     jppolicy@ut.ac.ir

 شماره تماس :    2583   323   0913

 


CAPTCHA Image