دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1399 
2. طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری خرید تضمینی گندم در ایران

صفحه 23-41

عزت‌الله عباسیان؛ مجتبی امیری؛ شهرزاد نیری؛ زهره جلالی بیدگلی


5. بررسی عوامل تعارض خط‌مشی‌گذاری حوزه‌ محیط‌زیست‌ و صنعت در ایران

صفحه 89-109

زهرا حاجی هاشمی اسفرجانی؛ سیدمهدی الوانی؛ سید حسین اخوان علوی؛ حسن دانایی فرد


7. طراحی الگوی ارتقاء شفافیت اقتصادی در ایران

صفحه 133-150

ماجد بهامین؛ غلامرضا جندقی؛ اعظم میرزمانی؛ عادل آذر؛ محمد خوش چهره