تحلیلی بر پیامدهای ناخواسته سیاست‌های عمومی

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسنده

دکتری سیاستگذاری عمومی دانشگاه تهران

چکیده

کتاب پیامدهای ناخواسته سیاست­های عمومی توسط توماس هال به رشته تحریر درآمده و در سال 2014 توسط انتشارات موسسه کاتو به چاپ رسیده است. این کتاب به بررسی چهار مطالعه موردی در خصوص پیامدهای ناخواسته سیاست­های عمومی اختصاص دارد و در شش فصل تنظیم شده است. پیامدهای ناخواسته سیاست های عمومی موضوع مهمی است که اغلب مورد غفلت سیاستگذاران قرار می گیرد. نویسنده در این اثر، با مقایسه اهداف و عواقب برخی از قوانین مهم در ایالات متحده شامل قوانین مالیات بر درآمد، مالیات بر سیگار، حداقل دستمزد و ممنوعیت مصرف مشروبات الکلی به این نتیجه رسیده است که عدم توجه سیاستگذاران به پیامدهای منفی این قوانین باعث شده قوانین مذکور یا به طور کامل از اهداف خود دور شوند و یا اثرات مخرب آنها از فوایدشان بیشتر باشد. بنابراین توصیه وی به سیاستگذاران این است که مراقب نتایج ناخواسته سیاست ها باشند چرا که این نتایج می تواند اهداف هر سیاست را از بین ببرد.

کلیدواژه‌ها


منابع ندارد.