تدارکات اجتماعی و حکمرانی عمومی نوین

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

2 دکتری مدیریت دولتی واحد بندر دیلم دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف از این مقاله، معرفی و نقد کتاب تدارکات اجتماعی و حکمرانی عمومی نوین نوشته جو باراکت، رابین کست، کریگ فورنئو است که در سال 2016 میلادی توسط انتشارات روتلج در ایالات متحده آمریکا به چاپ رسیده است. این متن نوآور و مبتکر، با اتخاذ رویکردی آگاهانه، به بررسی راهبردهای نوظهور و جدید نسبت به تدارکات اجتماعی در زمینه‌ حکمرانی عمومی نوین (NPG) و نیز شیوه‌های تدارکات اجتماعی در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا می‌پردازد. این کتاب تحولات در سیاست و عمل در حوزه تدارکات اجتماعی را با توجه به حکمرانی عمومی نوین مورد بررسی قرار داده و تحلیل جامعی در خصوص راه‌اندازی، خرید و تدارکات از دیدگاه تدارکات اجتماعی، ارزش اجتماعی و ارزش عمومی ارائه می‌کند. نویسندگان بر این باورند که تدارکات اجتماعی نیازمند ترکیب منابع و مهارت­ها و روابطی جدید بین سیاست گذاران و کنشگران اقتصادی است.

کلیدواژه‌ها


1- Considine, M. (2005). Making public policy: Institutions, actors, strategies. Cambridge, UK: Polity Press.
2- Hood, C. (1995). The ‘new public management’ in the 1980s: Variations on a theme. Accountancy, Organizations and Society, 20(2/3), 93–109. doi:10.1016/0361–3682(93) E0001-W.
3- Kickert, W. M., Klijn, E.-H., & Koppenjan, J.M. (1997). Managing complex networks: Strategies for the public sector. London: Sage Publications.
4- Kooiman, J. (2003). Governing as governance. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. Retrieved from http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10369672 (Accessed 28th May 2015)
5- Rhodes, R.A.W. (2007). Understanding governance: Ten years on. Organization Studies, 28(8), 1243–1264. doi:10.1177/0170840607076586
6- Sørensen, E., & Torfing, J. (2005). The democratic anchorage of governance networks. Scandinavian Political Studies, 28(3), 195–218. doi:10.1111/j.1467–9477.2005.00129. x.