دوره و شماره: دوره 6، شماره 3، پاییز 1399 
5. ارزیابی انتقادی «عقلانیت» در خط‌مشی‌گذاری عمومی

صفحه 105-130

سید مجتبی امامی؛ محمدمهدی علیشیری؛ علیرضا سجادیه


8. بررسی علل شکست سیاست‌های مدیریت مشارکتی آب در ایران

صفحه 169-190

محمد قربانیان؛ عبدالمجید لیاقت؛ مرضیه مالمیر


10. طراحی مدلی برای کارراهه شغلی کارکنان دانشی در شهرداری تهران

صفحه 209-225

احمدرضا داورزنی؛ پروانه گلرد؛ محمود مدیری؛ حمید توحیدی