سیاستگذاری افزایش سهم بازی‌های ایرانی تلفن‌های همراه در بازار جهانی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت رسانه دانشگاه صداوسیما

2 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد روزنامه‌نگاری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

با شکل‌گیری جریان جدید اقتصادی مبتنی بر صنایع فرهنگی و خروج از اقتصاد تک محصولی مبتنی بر نفت، ورود صنعت بازی‌های تلفن همراه ایرانی به بازارهای جهانی ضرورت اجتماعی و اقتصادی است که نیازمند سیاستگذاری و تدوین راهکارهای تسهیل سهم‌خواهی از آن است. برای دستیابی به این هدف، با استفاده از روش تحلیل مضمون به تحلیل مصاحبه‌های صورت گرفته با ۱۴ نفر از سیاستگذاران صنعت بازی‌های دیجیتال، پژوهشگران مدیریت، رسانه و بازی­‌های دیجیتال و مدیران تیم‌های بازی‌ساز پرداخته شد. پس از سه مرحله کد‌گذاری، ذی‌نفعان و سیاست‌ها احصاء گردید. نتایج پژوهش نشان داد که رشد و توسعه صنعت بازی در ایران وابسته به سه گروه ذی‌نفع سیاستگذار، سرمایه‌گذار و بازی‌ساز و نقش‌های این ذی‌نفعان است. نقش سیاستگذار و سرمایه‌گذار، نقش حمایتی و نقش بازی‌ساز، تولید بازی برای تامین نیازهای داخلی و ورود به بازارهای بین‌المللی است.

کلیدواژه‌ها