ارائه چارچوب نهادی برای تنظیم‌گری مدل‌های جدید کسب‌وکار در ایران؛ مطالعه‌ موردی: ارائه‌دهندگان خدمات برخط جابجایی درون‌شهری

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 استادیار پژهشکده مطالعات فناوری

2 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم‌وفناوری دانشگاه تهران

3 دکتری اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوری

چکیده

دراین مقاله به‌منظور ارائه چارچوبی برای تنظیم‌گری مدل‌های جدید کسب‌وکار، از چارچوب پیشنهادی استروم استفاده شده و ارائه‌دهندگان خدمات جابجایی برخط بعنوان مورد مطالعه انتخاب شده‌اند. منبع جمع آوری داده‌ها مصاحبه عمیق با خبرگان و تحلیل قوانین و مقررات این حوزه بوده و با بکارگیری روش تحلیل مضمون، داده‌ها تحلیل شده‌اند. استفاده از چارچوب سه‌سطحی استروم کمک می‌کند تنوع نقش‌آفرینان، ارتباطات آن‌ها و در نتیجه حکمرانی یک حوزه اقتصادی تحلیل شود. یافته‌ها نشان می‌دهد، تنظیم‌گری ملی (وزارت کشور) در سطح تأسیسی و نظارت اتحادیه با همراهی تنظیم‌گری محلی (شهرداری‌ها) در سطح انتخاب جمعی و هویت پلتفرم‌های واسطه‌ای با امکان تعریف نقش‌آفرینان ملی در سطح عملیاتی، چارچوب مناسبی برای تنظیم‌گری این کسب‌وکارها خواهد بود.

کلیدواژه‌ها