ابزارهای دولت در عصر دیجیتال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

کتاب «ابزارهای دولت در عصر دیجیتال» یکی از متون اساسی در زمینه ابزارهای دولت است. رویکرد ابزاری در سال‌های اخیر در عرصه سیاستگذاری عمومی بیش‌ازپیش مورد توجه قرار گرفته است. کتاب حاضر با معرفی ابزارهای دولت، دانش و آگاهی خوبی در اختیار خوانندگان قرار می‌دهد. نویسنده در این کتاب با بر شمردن ابزارهای دولت و بیان اقتضائات عصر دیجیتال و فناوری اطلاعات در صدد است که بیان کند عصر دیجیتال چه تأثیراتی بر نوع و انتخاب ابزارهای دولت برای حکمرانی و سیاستگذاری عمومی دارد. همچنین در این کتاب توجه خاصی به کاربرد ترکیبی ابزارهای دولت و موضوع جعبه‌ابزار دولت می‌شود.

کلیدواژه‌ها


ندارد.
ندارد.