تعداد مقالات: 243
1. بررسی و تحلیل عوامل موثر بر ناکارآمدی نظام سیاستگذاری در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-20

سعید عطار؛ علی خواجه نایینی


3. طراحی یک نظام طبقه بندی به مثابه سیاست توسعه دانش کارآفرینی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 1-20

محمد اعرابی؛ حسن بودلایی


4. ارزیابی سیاست؛ نابسامانی مفهومی؟

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 9-28

راضیه امامی میبدی


6. مبانی مطالعه تطبیقی سیاستگذاری فرهنگی با محوریت مرجعیت‌ها

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 9-27

مجید وحید؛ محمد صفار


8. بررسی نظری - تطبیقی نظام‌های تأمین اجتماعی: مسیریابی توسعه نظام سه لایه تأمین اجتماعی ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 9-28

مجتبی امیری؛ وحید محمودی؛ حسین راغفر؛ یحیی پروندی


9. آسیب‌شناسی سیاستگذاری خارجی: مبانی نظری

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 9-27

حمیرا مشیرزاده


11. مداخله ‏های دولت در بازار هنرهای نمایشی ایران: تجربیات و دلالت‌های سیاستی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 9-33

زهرا خوشبوئی؛ محمد حسینی؛ محمد علی ابوترابی


12. طراحی و تبیین مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه خوشه‌های کسب‌وکار در ایران

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 9-28

عباس منوریان؛ طیبه عباسی؛ غلامرضا سلیمانی؛ علی آقا محسنی فشمی


13. ارزیابی روابط میان‌نهادی در نظام ملی نوآوری ایران: مطالعه 8 موردی

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 9-35

سید سپهر قاضی نوری؛ مسعود افشاری مفرد؛ شعبان الهی؛ بهزاد سلطانی


14. تدوین چارچوب خط‌مشی گذاری تعاملی برای مبارزه با پول‌شویی در نظام بانکداری جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 9-32

داود حسین پور؛ جواد معدنی؛ فتاح شریف‌زاده؛ محمدجواد محقق نیا


15. حکمرانی توزیع انرژی برق در ایران: آینده نگاری و توسعه پیشنهادات سیاستی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 9-26

احسان مرزبان؛ مهدی محمدی؛ علی اصغر پورعزت


16. طراحی مدل سیاستگذاری علم و فناوری مبتنی بر رویکرد پیچیدگی اقتصادی

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 9-27

محمد مهدی احمدیان دیوکتی؛ حسنعلی آقاجانی؛ میثم شیرخدایی؛ امیرمنصور طهرانچیان


17. طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه صنعت کتاب الکترونیک در ایران

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 9-32

علی اکبر فرهنگی؛ سید مهدی شریفی؛ وجه الله قربانی زاده؛ قاسم صفایی‌نژاد


18. اکتشاف سناریوهای آینده بانکداری الکترونیک در ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 9-24

سونا بایرام زاده؛ میثم رجبی نهوجی


19. بررسی سیاست‌های کاهش آلودگی هوای شهری در ایران از منظر زیست بوم سیاسی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 9-43

حمید بهلولی؛ شیدا ملک افضلی


20. بررسی کنشگری شورای عالی آب در حکمرانی منابع آب ایران: تحلیلی مبتنی بر مصوبات (1397-1389)

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 9-31

محمدرضا اکبری؛ احمد رضوانفر؛ سید محمود حسینی؛ امیر علم‌بیگی؛ عبدالمجید لیاقت


22. بتواره سرمایه داری دولتی در ایران (99-1323)

دوره 6، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 9-31

سجاد ستاری


24. اجراپژوهی در سیاستگذاری عمومی؛ موانع اجرای مطلوب برنامه‌‌ چهارم توسعه در حوزه‌‌ سلامت و فرهنگ

دوره 1، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 17-28

کیومرث اشتریان؛ سمانه کشوردوست؛ مجید فراهانی