جایگاه نظریه‌‌ خدمات عمومی نوین در تبیین مفهوم پاسخ‌گویی اجتماعی سازمان‌های دولتی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده

اخیراً مفهوم مسئولیت‌پذیری اجتماعی به پاسخ‌گویی اجتماعی تغییر یافته که اشاره به قدرت پاسخ‌گویی سازمان در برابر فشارهای جامعه دارد، زیرا مفهوم پاسخ‌گویی اجتماعی سازمانی شکل راهبردی، سازمانی و اساسی‌تر مسئولیت‌پذیری اجتماعی سازمانی است. در نظریه  خدمات عمومی نوین‌، مدیران دولتی پشتیبان جامعه  مدنی و محلی هستند. نظریه  خدمات عمومی نوین اجازه می‌دهد تا طیف وسیعی از انتخاب‌های خط‌مشی، مسئولیت‌های اخلاقی و تعهدات مدنی ایجاد و برای مدیران دولتی ضروری گردد. رویکرد خدمات عمومی نوین اشاره به پاسخ‌گویی چند جانبه یا پیچیده دارد که بستری جهت تبیین و شکل‌گیری مفهوم پاسخ‌گویی اجتماعی سازمانی است. هدف این پژوهش ارایه  مولفه‌ها و ابعاد مفهوم مذکور می‌باشد. پژوهش بر حسب هدف کاربردی توسعه‌ای و بر حسب روش توصیفی و از شاخه  همبستگی است که از طریق معادلات ساختاری انجام گرفته است.

کلیدواژه‌ها


1-       احمدی، کیومرث و الوانی‌، سید مهدی‌ (1391) «از اخلاق اجتماعی سازمانی تا پاسخ‌گویی اجتماعی سازمانی»، فصلنامه  اخلاق در علوم و فناوری، سال هفتم، شماره 1.
2-     احمدی، کیومرث‌ (1391) طراحی مدلی جهت ارزیابی وضعیت پاسخ‌گویی اجتماعی سازمان‌های دولتی ایران، رساله  دکتری رشته  مدیریت دولتی گرایش مدیریت خط ‌مشی‌گذاری عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
3-       اشتریان‌، کیومرث (1386) سیاستگذاری  عمومی ایران، نشر بنیاد حقوقی میزان.
4-       اعظم وزیری کرمانی، سرور (1388) مقدمه‌ای بر پاسخ‌گویی سازمان‌های دولتی، انتشارات دانشگاه تهران.
5-       الوانی، سید‌مهدی (1386) مدیریت عمومی، تهران: نشر نی.
6-       الوانی‌،سید‌مهدی، شریف‌زاده، فتاح (1381) فرایند خط ‌مشی‌گذاری عمومی، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
7-       الوانی، سید‌مهدی، دانایی فرد، حسن (1380) گفتارهایی در فلسفه  تئوری‌های مدیریت دولتی، انتشارات صفار.
8-       ایوبی‌، حجت‌الله (1390) «نونهادگرایی رویکردی جدید در علم سیاست»، قابل دسترسی در www.yahoo.com.
9-       پورعزت‌، علی‌اصغر‌ (1390) مبانی مدیریت دولتی،‌ انتشارات سمت.
10-    پورعزت‌، علی‌اصغر‌ (1388) مبانی اداره و دانش اداره امور عمومی، انتشارات سمت.
11-    جویس، پاول (1385) استراتژی در بخش دولتی، ترجمه  خورشید، صدیقه،‌ انتشارات موسسه خدمات فرهنگی رسا.
12-    خداوردی‌، علی (1383) «پاسخ‌گویی درنظام مردم سالاری دینی»، فصلنامه  تحولات سیاسی، نشرناجا.
13-    دانایی فرد، حسن (1387) چالش‌های مدیریت دولتی در ایران، انتشارات سمت.
14-    دانایی فرد، حسن و الوانی، سیدمهدی (1390) مباحث مدیریت دولتی، انتشارات شرکت نشر فرهنگی علمی.
15-    رحمان سرشت، حسین، رفیعی، محمود (1388) «مسئولیت اجتماعی: اخلاقیات فراسازمانی»، ماهنامه تدبیر، شماره  204.
16-    رفیع‌زاده بقرآباد، علاء‌الدین (1385) «پاسخ‌گویی؛ ابزارها و استانداردها»، ماهانه  تدبیر، شماره  146.
17-    علی احمدی، علی رضا‌ (1390) پیش‌طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، انتشارات تولید دانش.
18-    قاهری، مرضیه (1389) «مسئولیت اجتماعی سازمان و ضرورت توجه به آن»، پژوهش‌نامه  مسئولیت اجتماعی سازمان‌ها، شماره  4، نشر پژوهشکده  تحقیقات راهبردی.
19-    قلی‌پور، رحمت الله (1387) تصمیم گیری سازمانی و خط‌مشی گذاری عمومی، نشر سمت.
20-    کایر، آنه‌ (1386) حاکمیت،‌ ترجمه  گلشن، ابراهیم، آدوسی، علی، انتشارات موسسه  آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
21-    میرعباسی، رمضان، شریفی، عیسی (1389) خادمیت: رویکرد نوین در مدیریت، انتشارات آذرخش.
22-    هومن، حیدرعلی (1378) راهنمای تدوین گزارش پژوهشی، نشر  پارسا.
23-     واعظی، رضا، آزمندیان، محمدصادق (1390) «مدل پاسخ‌گویی سه بعدی»،‌ فصلنامه  مطالعات مدیریت انتظامی، سال6 شماره  1.
24-    یعقوبی، نورمحمد (1389) مدیریت دولتی: سیر اندیشه‌های نوین، انتشارات سمت.
25- Aluchna، M. (2010)، “Corporate social responsibility of the top ten: examples taken from the Warsaw Stock Exchange”، Social responsibility journal،  Vol6،  No4،  Pages: 611-626
26- Aras، G & Crowther، D. (2009)، “Global Perspectives on Corporate Governance and CSR”، Ashgate Publishing، Ltd.،
27- Boone، & Kurtz، L، D. (2002). Management‌.new York: Me Graw Hill
28- Campbell، B. (2011). “Corporate Social Responsibility and development in Africa: Redefining the roles and responsibilities of public and private actors in the mining sector”، Resources Policy، Pages:1-6
29- Dhameja,A.(2009).”Contemporary Debates in Public Administration”. PHI Learning Privated Limited‌، New Delhi
30- Ecimovic.T & Esposito.M.(2008)، “The Individual and Corporate Social Responsibility”، ANSTED University Malasia، Pages:1-7
31- Jenny.F & Eshani.B.(2004)، “Corporate Social Responsibility and citizenship”,Working paper، Vol 44، No6.
32- John. M. et al.(2006),”Corporate Social Responsibility: The 3C-SR Model. Internation”‌، Journal of social Economics، Vol33، Pages:5-6
33- Jonker، j & De witte، M.(2006)، “Management Models for Corporate Social Responsibility”{,springer berlin.
34- Lima، C&  et al (2011)، “Corporate social responsibility، firm value and financial performance in Brazil”، Social Responsibility Journal، Vol 7، Issue 2، Pages: 295 – 309
35- Peter. K&  et al‌.(2001)، “Acorporate  Social  Responsibility Audit  within  a Quality  Management  Frame work”,Journal of Business Ethics، Vol31
36- Sheikh، Sana-ur-Rehman; Beise-Zee، Ria (2011)، “Corporate social responsibility or cause-related marketing? The role of cause specificity of CSR”، Journal of Consumer Marketing، volume 28، number 1، pages: 27–39
37- Ubius، U & Alas، R، (2009)، “Ruth Alas Organizational Culture Types as Predictors of Corporate Social Responsibility”، Engineering Economics، Vol 61، No، Pages:90-99