کلیدواژه‌ها = سیاستگذاری
تعداد مقالات: 28
1. بررسی سیاست‌های برنامه‌های توسعه جمهوری اسلامی ایران در زمینه جنگل و مرتع

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 157-181

احمد بیرانوند؛ نصرت الله ضرغام؛ تقی شامخی؛ سید محمد سعید نوری نائینی؛ محمد عواطفی همت


2. راه‌حل مدل-بنیان برای مدیریّت منابع آب و خاک: فرصت‌ها و تهدیدها

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 183-202

ساجده صفی‌خوانی؛ ارشک حلی‌ساز؛ عبدالرضا بهره مند؛ مهدی بی‌نیاز


3. سیاستگذاری افزایش سهم بازی‌های ایرانی تلفن‌های همراه در بازار جهانی

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 61-86

سیاوش صلواتیان؛ احمدرضا درفشی؛ علی‌اصغر کیا


4. آسیب شناسی سیاستگذاری موسیقی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 261-279

روح اله اسلامی؛ سکینه تاجی


6. طراحی سیاست

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 291-309

محمد صفری دشتکی؛ رضا زارع


7. سیاستگذاری مسکن در انگلستان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 265-281

بهاره فلاحی


8. تبیین اهداف راهبردی و سیاست‌های مدیریت تنوع قومی در جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 133-151

حمید هوشنگی؛ حسین اصلی‌پور


9. آسیب‌شناسی حکمرانی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 55-74

ناصر باقری مقدم؛ حسن احمدی


10. حکمرانی توزیع انرژی برق در ایران: آینده نگاری و توسعه پیشنهادات سیاستی

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 9-26

احسان مرزبان؛ مهدی محمدی؛ علی اصغر پورعزت


11. مروری بر سیاست شادی/ نشاط در مدارس ایران از ایده تا اجرا

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 121-142

سپیده اکبرپوران؛ محمد رضایی


14. شرایط اقتصاد سیاسی ایران و تأثیر آن بر الزامات طراحی الگوی توسعه پایدار اقتصادی

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 153-173

عباس مصلی‌نژاد؛ محمدمهدی احمدی معین


15. بررسی جریان‌سازی جنسیتی در فرآیند سیاستگذاری

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 237-257

بهاره فلاحی


17. آسیب‌شناسی سیاستگذاری خارجی: مبانی نظری

دوره 3، شماره 1، بهار 1396، صفحه 9-27

حمیرا مشیرزاده


18. رویکرد سیاستی در اقتصاد فرهنگ؛ مورد مطالعه: تجاری سازی محصولات جانبی انیمیشن

دوره 2، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 141-161

حسین شیرازی؛ محمد مهدی ایزدخواه


20. شناسایی الزامات سیاستگذاری گردشگری پزشکی در ایران

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 141-156

طیبه نیک رفتار؛ الهه حسینی؛ عاطفه مقدم


22. کارآفرین سیاسی؛ بازیگر تحول آفرین عرصه سیاستگذاری

دوره 2، شماره 1، بهار 1395، صفحه 81-91

سید مهدی الوانی


23. راهبردهای سیاستگذاری در حوزه امنیت صادرات انرژی در ایران

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 61-80

علی اصغر توفیق؛ منصور معظمی؛ مریم عابدیان


24. سیاستگذاری توسعۀ کارآفرینی در گردشگری: مطالعۀ تطبیقی کشورهای برگزیده

دوره 1، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 21-40

سعید جعفری مقدم؛ محمدرضا زالی؛ هادی ثنائی پور