شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر سیاستگذاری تولید تجهیزات پزشکی در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده‌پژوهی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

3 استادیار فیزیک دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

4 استادیار علوم پزشکی دانشگاه علوم‌پزشکی تهران

5 دانشیار مدیریت دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

تولید تجهیزات پزشکی، ضمن ایفای نقشی کلیدی در تامین نیازمندی‌های نظام سلامت، پتانسیل اقتصادی و فناورانه قابل ملاحظه‌ای برای رشد و توسعه دارد. تلاش برای رونق تولید داخلی تجهیزات پزشکی، به دلیل ویژگی‌های خاص این صنعت، نیازمند شناخت بیشتر عوامل موثر بر سیاستگذاری در این حوزه می‌باشد. بنابراین پرسش اساسی این است که چه عواملی، با چه میزان اهمیتی، بر سیاستگذاری تولید تجهیزات پزشکی موثرند؟. با محاسبه میانگین موزون فازی اهمیت هر عامل، رتبه‌بندی عوامل موثر بر سیاست‌های تولید تجهیزات پزشکی به عنوان نتایج اصلی پژوهش در دو دسته 32 عامل درونی و 41 عامل بیرونی صنعت بدست آمد. نتایج این پژوهش به‌عنوان بنیان‌های لازم در سیاستگذاری مشارکتی و ترسیم نقشه‌راه برای صنعت تجهیزات پزشکی (صتاپ) و نیز تدوین راهبرد برای تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی کشور قابل استفاده است.

کلیدواژه‌ها


1 - احمدی، فرهاد، میگون پوری، محمدرضا، صادقی، حسین. (1398). طراحی الگوی جدید توسعه پایدار کسب وکارهای خرد مبتنی برظرفیت بازار شرکت‌های بزرگ با میانجی‌گری صندوق کارآفرینی امید. فصلنامه سیاستگذاری عمومی، 5(4)، 115-135.
2 - امامی، مریم. (1397). تحلیل روند توسعه فناوری‌های تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی از طریق تحلیل مقالات و پروانه‌های ثبت اختراع. پایان‌نامه دکتری تخصصی، استاد راهنما: نصرت ریاحی‌نیا، دانشگاه خوارزمی، تهران.
3 - آرزمجو، هانیه، ناصحی‌فر، وحید، تقوی‌فرد، محمدتقی. (1394). عوامل کلیدی پیاده‌سازی موفق طرح تحول صنعت بیمه با استفاده از رویکرد دلفی فازی. فصلنامه علمی - پژوهشی پژوهشنامه بیمه، 30(1)، 215-240.
4 - خانی، اکرم. (1394). مقایسه دستورالعمل‌های نظام‌های قانون گذار کشورهای مختلف در زمینه کنترل کیفیت و واردات تجهیزات و ملزومات پزشکی. پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر مریم شکرچی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم دارویی.
5 - رستگاری، مرتضی. (1398). بررسی همپای در شرکت‌های تجهیزات پزشکی (مورد مطالعه 3 شرکت تجهیزات پزشکی در ایران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، پدیدآور: استاد راهنما: هادی نیلفروشان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
6 - زمانیان، مصطفی، قانعی، مصطفی، ناطقی، مژده. (1399). بررسی نگاشت نهادی نظام تنظیم‌گری زیست‌فناوری در ایران؛ مطالعه موردی: غذا و داروی مبتنی بر زیست‌فناوری. فصلنامه سیاستگذاری عمومی، 6(1)، 37-59.
7 - صرصرشاهی، آیدا. (1389). تدوین استراتژی ملی در حوزه تکنولوژی پزشکی. پایان نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: دکتر محمد تفضلی، رشته مدیریت فناوری اطلاعات پزشکی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران.
8 - صفارزاده قندهاری، نجمه. (1397). شناسایی و اولویت بندی موانع صادراتی تجهیزات یکبار مصرف پزشکی ایران. پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، استاد راهنما: دکتر محمدرضا شجاعی، موسسه آموزش عالی ارشاد دماوند.
9 - عرفانیان، مسعود، آزادی‌احمدآبادی، محمد، صفاری، محمدسعید. (۱۳۹۶)، موانع اقتصادی پیشرفت؛ موردکاوی صنعت تجهیزات پزشکی جمهوری اسلامی ایران در بخش تولیدکنندگان خصوصی، یازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت، تهران، مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
10 - فرجی، مینا. (۱۳۹۳)، تبیین الگوی مناسب توسعه تکنولوژی در صنعت تجهیزات پزشکی با تاکید بر استراتژی صادرات، کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت کسب و کار، تبریز، دانشگاه تبریز و سازمان مدیریت صنعتی.
11 - قائدی، محمدرضا، گلشنی، علیرضا. (1395). روش تحلیل محتوا، از کمی‌گرایی تا کیفی‌گرایی. روش‌ها و مدل‌های روان‌شناختی، 7(23)، 82- 57.
12 - کبیریان، افسانه. (1397). تدوین برنامهی راهبردی در حوزهی واردکنندگان تجهیزات و ملزومات پزشکی (مطالعه‌ی موردی: شرکت ایران فارمیس). پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، استاد راهنما: آقای دکتر بردیا بهنیا، موسسه آموز عالی روزبهان.
13 - گازرانی، دنیا. (1395)، شناسایی و اولویت بندی موانع اجرای استراتژی‌های بازاریابی تجهیزات پزشکی در ایران، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، استاد راهنما: محمدکریم بهادری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی.
14 - نقشه جامع علمی سلامت، (1389)، وب‌سایت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
15 - نقشه جامع علمی کشور، (1390)، وب‌سایت شورای عالی انقلاب فرهنگی.
16 - هادوی‌نژاد، مصطفی. (1390)، کاوش پدیده رفتارهای منافقانه در ارتباطات بین فردی در سازمان: خلق و آزمون نظریه‌ای داده‌بنیاد با استفاده از پژوهش روش‌های آمیخته اکتشافی، رساله دکتری تخصصی، استاد راهنما: حسن دانایی‌فرد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران.
17 - وب سایت اداره کل تجهیزات پزشکی، دسترسی 05/11/1398 از http://imed.ir.
18- Belton, Ian, MacDonald, Alice, Wright, George, Hamli, Iain. 2019. “Improving the practical application of the Delphi method in group-based judgment: A six-step prescription for a well-founded and defensible process”, Technological Forecasting and Social Change, 147, 72-82, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.07.002
19- Blüher, Maximilian, Sita J. Saunders, Virgi Mittard, Torres Rafael Torrejon, Jason A. Davis, and Rhodri Saunders. 2019. "Critical Review of European Health-Economic Guidelines for the Health Technology Assessment of Medical Devices." Frontiers in Medicine, 6(278), 1-12.
20- Kale, Dinar, and David Wield. 2018. "In search of the missing hand of ‘collaborative action’: evidence from the Indian medical device industry." Innovation and Development, 9(1) 1-23, DOI: 10.1080/2157930X.2018.1429807.
21- Kirisits, Andreas, W. Ken Redekop. 2013. “The economic evaluation of medical devices: challenges ahead.” Appl Health Econ Health Policy. 11(1), 15-26. Doi: 10.1007/s40258-012-0006-9. PMID: 23329383.
22- Levy, Haim V. 2019. “The Innovation-Driven Health Economy and Society Welfare Paradigm.” Anna Ujwary-Gil, Natalia R. Potoczek (2019), (Eds.), Organizations in the Face of Growing Competition in the Market, 295-310, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3509410.
23- Linstone, Harold A., Murray Turoff. 2002. The Delphi Method: Techniques and Applications, Addison-Wesley Publishing Company, Advanced Book Program.
24- Maresova, Petra, Marek Penhaker, Ali Selamat, and Kamil Kuca. 2015. "The potential of medical device industry in technological and economical context. Therapeutics and clinical risk management, 11, 1505–1514. https://doi.org/10.2147/TCRM.S88574."
25- Ming, Lee Siu. 2020. Industry Mapping and Value Chain Analysis of Medical Devices Companies in Penang. Penang Institute, Malaysia.
26- Pang, Zhibo, Geng Yang, Ridha Khedri, and Yuan-Ting Zhang. 2018. "Introduction to the Special Section: Convergence of Automation Technology, Biomedical Engineering, and Health Informatics toward the Healthcare 4.0." IEEE Reviews in Biomedical Engineering, 11, 249-259, doi: 10.1109/RBME.2018.2848518.
27- Piuzzi, Nicolas S, Mitchell Ng, Simon Song, Stephen Bigach, Anton Khlopas, Sebastia Salas-Vega, and Michael Mont. 2019. "Consolidation and maturation of the orthopaedic medical device market between 1999 and 2015." Eur J Orthop Surg Traumatol 29(4), 759-766. Doi: 10.1007/s00590-019-02372-z.
28- Rane, Santosh B., and Milind Shrikant Kirkire. 2016. "Analysis of barriers to medical device development in India: an interpretive structural modelling approach, International Journal of System Assurance Engineering and Management, 7, 356.
29- Roy, Tapan Kumar, Arindam Garai. 2012. Intuitionistic fuzzy Delphi method: More realistic and interactive forecasting tool. Notes on Intuitionistic Fuzzy Sets, 18(2), 37-50.
30- Shuojiang, Xua, b, و Kai Chanb Hing. 2019. “Forecasting medical device demand with online search queries: A big data and machine learning approach.” 25th International Conference on Production Research Manufacturing Innovation: Cyber Physical Manufacturing, August 9-14,| Chicago, Illinois (USA).
31- Simoens, Steven. 2008. “Health economics of medical devices: opportunities and challenges.” Journal of Medical Economics, 11, 713–717, https://doi.org/10.3111/13696990802596721.
32- Smith, Brian. 2000. “Lessons for CEOs from the Consolidation of the Medical Device and Diagnostic Industries.” Journal of Medical Marketing, 1(2), 148–160, doi:10.1057/palgrave.jmm.5040024.
33- Venkatesh, A.Narasima. 2019. "Reimagining the Future of Healthcare Industry through Internet of Medical Things (IoMT), Artificial Intelligence (AI), Machine Learning (ML), Big Data, Mobile Apps and Advanced Sensors." International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT), 9(1), 3014-3019. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3522960.
34- Vlckova, Jana, and Bublu Sarbani Thakur-Weigold. 2019. "Global value chains in the MedTech industry: A comparison of Switzerland and the Czech Republic." International Journal of Emerging Markets, 15(1), 70-92, https://doi.org/10.1108/IJOEM-05-2017-0179.