دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار 1400 
1. شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر سیاستگذاری تولید تجهیزات پزشکی در ایران

صفحه 9-29

مجید قلی‌مطلق؛ حاکم قاسمی؛ بابک محمدحسینی؛ رضا مسائلی؛ صفر فضلی


2. ارزیابی اثربخشی سیاست‌های حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران

صفحه 31-58

سید محمدحسین شجاعی؛ جلیل غریبی؛ سید محمد صاحبکار خراسانی


4. شناسایی عوامل موثر بر اجرای خط‏مشی‌‏ها ی عمومی در وزارت نیرو

صفحه 79-96

احد احدزاده؛ سعید صیاد شیرکش؛ مینا جمشیدی اوانکی