دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، تابستان 1400 
6. مسئله‌شناسی سیاستگذاریِ محیط‌زیست در ایران

صفحه 109-125

احسان تمسکی؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ کیومرث اشتریان؛ ارشک حلی‌ساز؛ فرشید نادری


9. طراحی مدل خط مشی‌گذاری توسعه صادرات غیر نفتی در مناطق آزاد ایران

صفحه 167-185

یعقوب پناهی فر؛ محمد خوش‌چهره؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ عباس منوریان