دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، مرداد 1400 
مسئله‌شناسی سیاستگذاریِ محیط‌زیست در ایران

صفحه 109-125

10.22059/jppolicy.2021.82650

احسان تمسکی؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ کیومرث اشتریان؛ ارشک حلی‌ساز؛ فرشید نادری


طراحی مدل خط مشی‌گذاری توسعه صادرات غیر نفتی در مناطق آزاد ایران

صفحه 167-185

10.22059/jppolicy.2021.82725

یعقوب پناهی فر؛ محمد خوش‌چهره؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ عباس منوریان