طراحی آمیزه سیاستی برای توسعه بوم‌سازگان نوآوری آذربایجان شرقی؛ مورد مطالعه: صنعت قطعه‌سازی خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ارزیابی سیاست‌ها و پایش علم، فناوری و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

2 استاد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

استان آذربایجان شرقی علی‌رغم قابلیت‌های فناورانه مختلف، از منظر گونه‌شناسی نوآوری در شمار مناطق پژوهش‌گرای ناموفق قرار گرفته است. بر‌این‌اساس و به فراخور وابستگی نوآوری به ویژگی‌های مناطق، این مقاله به دنبال طراحی آمیزه سیاستی برای توسعه بوم‌سازگان نوآوری استان آذربایجان شرقی می‌باشد. بدین‌منظور ابتدا با تکیه بر راهبرد نظریه داده بنیاد و با بهره‌گیری از ابزار مصاحبه برای کسب تجربیات مدیران کلان استان، چارچوبی بومی برای طراحی آمیزه سیاستی به منظور توسعه بوم‌سازگان استان توسعه یافت و سپس چارچوب مذکور در صنعت قطعه‌سازی خودرو پیاده‌سازی شد. براساس یافته‌های پژوهش، جلب مشارکت طیف گسترده ذینفعان، همراستایی با سیاست‌های بالادستی و هم‌ارز، توجه به زیربنای نوآوری منطقه و تاکید بر هم‌افزایی فرامنطقه‌ای در الگوی کلان سیاستگذاری نوآوری مورد توجه قرار گرفت. همچنین  بر اهمیت گونه‌شناسی، بررسی اجزا، شناسایی عوامل موفقیت و تحلیل چرخه عمر در ارزیابی بوم‌سازگان نوآوری تاکید شد و در پایان ضرورت ارزیابی آثار اجرای ابزارهای سیاستی و برنامه‌ریزی برای پیاده‌سازی آمیزه سیاستی تبیین شد.

کلیدواژه‌ها


 
1 - اسکندرزاده فرد، توحید؛ و بهلولی، نادر (1399). نقش شرکت‌های پیشرو و خوشه‌های کسب و کار در نوآوری منطقه‌ای. نشریه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 10(1)، 187-161.
2 - رفیعی، نسترن؛ فتاحی، سجاد؛ چغازردی، جلال و درودی، مسعود (1396). مسئله‌شناسی راهبردی توسعه در استان آذربایجان شرقی. مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری
3 - ریاحی، پریسا؛ و قاضی نوری، سید سپهر؛ حاجی حسینی، حجت اله (1392). گونه شناسی رفتار نوآوری استان‌های ایران با تاکید بر عوامل اجتماعی، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 5(4)، 61-47.
4 - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آذربایجان شرقی (1394). سند تدبیر توسعه آذربایجان شرقی.
5 - طباطبائیان، سید حبیب‌الله (1398). سند راهبردی پنج‌ساله علم، فناوری و نوآوری استان آذربایجان شرقی. شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری.
6 - قاضی نوری، سید سپهر؛ و ریاحی، پریسا (1396). گونه شناسی رفتار نوآوری در استان های ایران: رویکرد اجتماعی. انتشارات صفار.
7 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (1395). خلاصه مدیریت مطالعات استانی طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) استان آذربایجان شرقی.
8 - هولزبرگر، ماریان؛ فرولیخ، جوزف؛ و ناظمی، امیر (1397). همکاری RTI میان ایران و اتریش چشم‌انداز فعالیت مشترک در بخش خودرو/
9- Adner, R. (2006). Match your innovation strategy to your innovation ecosystem. Harvard business review, 84(4), 98.
10- Adner, R., & Kapoor, R. (2010). Value creation in innovation ecosystems: How the structure of technological interdependence affects firm performance in new technology generations. Strategic management journal, 31(3), 306-333.
11- Boekholt, P. (2010). The Evolution of Innovation Paradigms and their Influence on Research, Technological Development and Innovation Policy Instrument; In Smits, R. E., Kuhlman, S. and Shapira, P., "The theory and practice of innovation policy", Edward Elgar Publishing Inc. USA.
12- Borrás, S., & Edquist, C. (2013). The choice of innovation policy instruments. Technological Forecasting and Social Change, 80(8), 1513-1522.
13- Bramwell, A., Hepburn, N., & Wolfe, D. A. (2012). Growing innovation ecosystems: University-industry knowledge transfer and regional economic development in Canada. Knowledge Synthesis Paper on Leveraging Investments in HERD. Final Report to the Social Sciences and Humanities Research Council of Canada.
14- Brusco, S. (1982). The Emilian model: productive decentralisation and social integration. Cambridge journal of economics, 6(2), 167-184.
15- Caloffi, A. and Mariani, M., 2018. Regional policy mixes for enterprise and innovation: A fuzzy-set clustering approach. Environment and Planning C: Politics and Space, 36(1), pp.28-46.
16- Carlsson, B. (2006). Internationalization of innovation systems: A survey of the literature. Research policy, 35(1), 56-67.
17- Cooke, P. (2002). Knowledge economies: Clusters, learning and cooperative advantage. Routledge.
18- Cooke, P., Asheim, B., Boschma, R., Martin, R., Schwartz, D., & Todtling, F. (Eds.). (2011). Handbook of regional innovation and growth. Edward Elgar Publishing.
19- Doloreux, D. (2002). What we should know about regional systems of innovation. Technology in society, 24(3), 243-263.
20- Enright, M. J. (2003). Regional clusters: what we know and what we should know. In Innovation clusters and interregional competition (pp. 99-129). Springer Berlin Heidelberg.
21- Estrin, J. (2008). Closing the innovation gap: Reigniting the spark of creativity in a global economy. McGraw Hill Professional.
22- Flanagan, K., Uyarra, E., & Laranja, M. (2011). Reconceptualizing the ‘policy mix’ for innovation. Research Policy, 40(5), 702-713.
23- Freeman, C, (1987), Technology policy and economic performance: Lessons from Japan, London Pinter Publishers.
24- Georghiou, L., Smith, K., Toivanen, O., & Ylä-Anttila, P. (2003). Evaluation of the Finnish innovation support system. Publications, 5, 2003.
25- Goldkuhl, G., & Cronholm, S. (2010). Adding theoretical grounding to grounded theory: Toward multi-grounded theory. International journal of qualitative methods, 9(2), 187-205.
26- Henderson, D. (2000). EU Regional Innovation Strategies: regional experimentalism in practice?. European Urban and Regional Studies, 7(4), 347-358.
27- Jackson, D. J. (2011). What is an innovation ecosystem? National Science Foundation, Arlington, VA.
28- Keeble, D., & Wilkinson, F. (2000). High-technology clusters, networking and collective learning in Europe Ashgate. Aldershot-2000b High-technology SMEs, regional clustering and collective learning: an overview in Keeble D and Wilkinson F eds High-technology clusters, networking and collective learning in Europe Ashgate, Aldershot, 1(20), 1993.
29- Kern, F., & Howlett, M. (2009). Implementing transition management as policy reforms: a case study of the Dutch energy sector. Policy Sciences, 42(4), 391-408.
30- Magro, E., & Wilson, J. R. (2013). Complex innovation policy systems: Towards an evaluation mix. Research Policy, 42(9), 1647-1656.
31- Mashelkar, R. A. (2012, November). On building an inclusive innovation ecosystem. In Conference on Innovation for Inclusive Development.
32- Mercan, B., & Goktas, D. (2011). Components of innovation ecosystems: A cross-country study. International Research Journal of Finance and Economics, 76, 102-112.
33- Nauwelaers, C., & Wintjes, R. (2003). Conclusions and perspectives: adapting old policy institutions to new challenges. Innovation Policy in Europe: Measurement and Strategy, 286.
34- OECD Publishing (2012). OECD Science, Technology and Industry Outlook 2012. Organization for Economic Co-operation and Development.
35- Papaioannou, T., Wield, D., & Chataway, J. (2009). Knowledge ecologies and ecosystems? An empirically grounded reflection on recent developments in innovation systems theory. Environment and Planning C: Government and Policy, 27(2), 319-339.
36- Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. Harvard business review, 68(2), 73-93.
37- Saxenian, A. (1994). Regional networks: industrial adaptation in Silicon Valley and route 128.
38- Scott, A. J. (1988). Flexible production systems and regional development: the rise of new industrial spaces in North America and Western Europe. International Journal of Urban and Regional Research, 12(2), 171-186.
39- Smith, K. (2000). Innovation as a systemic phenomenon: rethinking the role of policy. Enterprise and innovation management studies, 1(1), 73-102.
40- Tödtling, F., & Trippl, M. (2005). One size fits all?: Towards a differentiated regional innovation policy approach. Research Policy, 34(8), 1203-1219.