کلیدواژه‌ها = سیاستگذاری عمومی
تعداد مقالات: 14
1. زمان کوتاه سیاستگذاری عمومی در ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 75-88

مجید وحید


2. طراحی سیاست

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 291-309

محمد صفری دشتکی؛ رضا زارع


4. استحکام بخشی بنیان‌های نوشتاری دانش سیاستگذاری عمومی

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 195-200

حمیدرضا ملک محمدی


5. بررسی علل ناکارآمدی سیاستگذاری ایران در پیشگیری اولیه از سوء‌مصرف مواد مخدر

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 113-131

مسعود مهدویان‌فر؛ حسین مسعود نیا؛ محمدرضا یزدانی زازرانی


6. تداوم و تغییر در خط‌مشی عمومی و مدیریت

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 177-197

محمد صفری دشتکی؛ محمد علی نیک بخش؛ رضا زارع


13. بررسی ساختار قدرت در شبکه سیاستگذاری و مدیریت آب در برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 121-138

حنانه محمدی کنگرانی؛ سیما رفسنجانی نژاد