مروری بر مقالات مجله سیاستگذاری عمومی دانشگاه کمبریج شماره 41

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

مجله سیاستگذاری عمومی دانشگاه کمبریج یکی از مجلات مهم حوزه سیاستگذاری عمومی است که در جی سی آر JCR دارای ضریب تاثیر 2.513 می باشد و در پایگاه های معتبر نمایه سازی مجلات بین المللی از جمله الزویر و WOS نمایه شده است. این مجله عمدتاً مقالاتی را منتشر می کند که نظریه ها، مفاهیم و روش های علوم اجتماعی را در موضوعات مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مرتبط با سیاست‌های عمومی به کار می گیرند. موضوعاتی متنوعی در این مقالات ارائه می شود از جمله مسائل زیست محیطی، اقتصاد سیاسی بین المللی، سلامت، سیاست ها و فرآیندهای نظارتی اتحادیه اروپا و.... . داوران این مجله از بیش از دوازده رشته علوم اجتماعی و از سه قاره جهان هستند؛ از این رو دقت تحلیلی در ارجاع به زمینه و متن سیاست  ملی کشورهای مورد مطالعه را تضمین می‌کنند. در شماره 41 این مجله 9 مقاله منتشر شده است که به اختصار معرفی می گردند.

کلیدواژه‌ها


Acs A (2021). Presidential directives in a resistant bureaucracy. Journal of Public Policy 41,
776–797. https://doi.org/10.1017/S0143814X20000264
Arends H (2021). The decentralisation of death? Local budgets and organised crime violence. Journal of Public Policy 41, 706–730. https://doi.org/10.1017/S0143814X20000239
Bandelow NC and Hornung J (2021). Policy programme cycles through old and new programmatic groups. Journal of Public Policy 41, 633–652. https://doi.org/10.1017/S0143814X20000185
Ennser-Jedenastik L (2021). What drives partisan conflict and consensus on welfare state issues? Journal of Public Policy 41, 731–751. https://doi.org/10.1017/S0143814X20000240
Hansen ER and Jansa JM (2021). Complexity, resources and text borrowing in state legislatures. Journal of Public Policy 41, 752–775. https://doi.org/10.1017/S0143814X20000252
Hayes M, Fortunato D, and Hibbing MV (2021). Race–gender bias in white Americans’ preferences for gun availability. Journal of Public Policy 41, 818–834. https://doi.org/10.1017/S0143814X20000288
McCall JR, Bussing A, Hoyman MM, and Paarlberg LE (2021). Place matters: government capacity, community characteristics, and social capital across United States counties. Journal of Public Policy 41, 677–705. https://doi.org/10.1017/S0143814X20000227
Paasch J and Stecker C (2021). When Europe hits the subnational authorities: the transposition of EU directives in Germany between 1990 and 2018. Journal of Public Policy 41, 798–817.https://doi.org/10.1017/S0143814X20000276
Resh WG, Hollibaugh, GE, Jr., Roberts PS, and Dull MM (2021). Appointee vacancies in US executive branch agencies. Journal of Public Policy 41, 653–676. https://doi.org/10.1017/S0143814X20000215