مروری بر مقالات مجله سیاستگذاری عمومی دانشگاه کمبریج شماره 41

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

مجله سیاستگذاری عمومی دانشگاه کمبریج یکی از مجلات مهم حوزه سیاستگذاری عمومی است که در جی سی آر JCR دارای ضریب تاثیر 2.513 می باشد و در پایگاه های معتبر نمایه سازی مجلات بین المللی از جمله الزویر و WOS نمایه شده است. این مجله عمدتاً مقالاتی را منتشر می کند که نظریه ها، مفاهیم و روش های علوم اجتماعی را در موضوعات مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مرتبط با سیاست‌های عمومی به کار می گیرند. موضوعاتی متنوعی در این مقالات ارائه می شود از جمله مسائل زیست محیطی، اقتصاد سیاسی بین المللی، سلامت، سیاست ها و فرآیندهای نظارتی اتحادیه اروپا و.... . داوران این مجله از بیش از دوازده رشته علوم اجتماعی و از سه قاره جهان هستند؛ از این رو دقت تحلیلی در ارجاع به زمینه و متن سیاست  ملی کشورهای مورد مطالعه را تضمین می‌کنند. در شماره 41 این مجله 9 مقاله منتشر شده است که به اختصار معرفی می گردند.

کلیدواژه‌ها


  1. Acs A (2021). Presidential directives in a resistant bureaucracy. Journal of Public Policy 41,.
  2. 776–797. https://doi.org/10.1017/S0143814X20000264.
  3. Arends H (2021). The decentralisation of death? Local budgets & organised crime violence. Journal of Public Policy 41, 706–730. https://doi.org/10.1017/S0143814X20000239.
  4. B&elow NC & Hornung J (2021). Policy programme cycles through old & new programmatic groups. Journal of Public Policy 41, 633–652. https://doi.org/10.1017/S0143814X20000185.
  5. Ennser-Jedenastik L (2021). What drives partisan conflict & consensus on welfare state issues? Journal of Public Policy 41, 731–751. https://doi.org/10.1017/S0143814X20000240.
  6. Hansen ER & Jansa JM (2021). Complexity, resources & text borrowing in state legislatures. Journal of Public Policy 41, 752–775. https://doi.org/10.1017/S0143814X20000252.
  7. Hayes M, Fortunato D, & Hibbing MV (2021). Race–gender bias in white Americans’ preferences for gun availability. Journal of Public Policy 41, 818–834. https://doi.org/10.1017/S0143814X20000288.
  8. McCall JR, Bussing A, Hoyman MM, & Paarlberg LE (2021). Place matters: government capacity, community characteristics, & social capital across United States counties. Journal of Public Policy 41, 677–705. https://doi.org/10.1017/S0143814X20000227.
  9. Paasch J & Stecker C (2021). When Europe hits the subnational authorities: the transposition of EU directives in Germany between 1990 & 2018. Journal of Public Policy 41, 798–817.https://doi.org/10.1017/S0143814X20000276.
  10. Resh WG, Hollibaugh, GE, Jr., Roberts PS, & Dull MM (2021). Appointee vacancies in US executive branch agencies. Journal of Public Policy 41, 653–676. https://doi.org/10.1017/S0143814X20000215.