کلیدواژه‌ها = ایران
واکاوی سیاست‌های نابرابری‌ آموزشی در شش برنامه توسعه در ایران.

دوره 9، شماره 3، 1402، صفحه 165-181

10.22059/jppolicy.2023.95729

زهرا خسروی پور؛ یداله مهرعلی‌زاده؛ حجت‌اله درفش؛ غلامحسین رحیمی‌دوست؛ مرتضی کرمی


شناسایی و اولویت‌بندی حوزه‌های موضوعی اثرگذار در تدوین سیاست ملی شهری ایران

دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 9-25

10.22059/jppolicy.2023.91399

معصومه میرصفا؛ سارا حبیبی؛ میثم بصیرت؛ حسین اصلی پور


طراحی سیاست‌های ارتقای فعالیت بازارهای چندسویه سکّویی در ایران

دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 58-74

10.22059/jppolicy.2023.91403

میثم نریمانی؛ ابوالفضل نصری؛ محمد عظیم‌زاده آرانی


بررسی چشم‌انداز سیاستگذاری بازاریابی سیاسی در ایران

دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 133-146

10.22059/jppolicy.2022.88051

مسعود کیماسی؛ ابراهیم متقی؛ سروش سیاری؛ حسن وکیل‌زاده


تحلیل لایه‌ای علّی وضع سیاست در مدارس ابتدایی ایران

دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 9-25

10.22059/jppolicy.2022.85907

محسن نوبخت؛ عباس عباسپور؛ مرتضی طاهری؛ حسین عبدالهی؛ علی خورسندی طاسکوه


بررسی تأثیر سیاست‌های توسعه صنعتی بر شهرنشینی در استان‌های ایران

دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 111-123

10.22059/jppolicy.2022.85914

سید عطاءلله سینائی؛ پویان کیانی؛ مریم نفیسی مقدم


چالش‌های سیاستگذاری منابع آب ایران و عراق

دوره 7، شماره 4، 1400، صفحه 237-262

10.22059/jppolicy.2021.84841

صدیقه نصری فخرداود؛ مراد کاویانی‌راد؛ حسن صدرانیا؛ حسین حمید


بررسی نقش تغییرات جمعیت‌شناختی و نگرش به محیط‌زیست بر دستورکار سیاستگذاری‌ در ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 43-61

10.22059/jppolicy.2021.80480

حسین صادقی؛ عباس عصاری آرانی؛ عزت‌الله عباسیان؛ علی باریکانی


بررسی عوامل تعارض خط‌مشی‌گذاری حوزه‌ محیط‌زیست‌ و صنعت در ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 89-109

10.22059/jppolicy.2021.80482

زهرا حاجی هاشمی اسفرجانی؛ سیدمهدی الوانی؛ سید حسین اخوان علوی؛ حسن دانایی فرد