کلیدواژه‌ها = ایران
بررسی تطبیقی وضعیت عدالت فضایی ایران در گفتمانهای بعد از انقلاب اسلامی

دوره 8، شماره 2، تیر 1401، صفحه 13-14

10.22059/jppolicy.2022.87950

مصطفی قادری حاجت؛ ریحانه صالح آبادی


بررسی چشم‌انداز سیاستگذاری بازاریابی سیاسی در ایران

دوره 8، شماره 2، تیر 1401، صفحه 17-18

10.22059/jppolicy.2022.88051

مسعود کیماسی؛ ابراهیم متقی؛ سروش سیاری؛ حسن وکیل‌زاده


تحلیل لایه‌ای علّی وضع سیاست در مدارس ابتدایی ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 9-24

10.22059/jppolicy.2022.85907

محسن نوبخت؛ عباس عباسپور؛ مرتضی طاهری؛ حسین عبدالهی؛ علی خورسندی طاسکوه


بررسی تأثیر سیاست‌های توسعه صنعتی بر شهرنشینی در استان‌های ایران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 105-116

10.22059/jppolicy.2022.85914

سید عطاءلله سینائی؛ پویان کیانی؛ مریم نفیسی مقدم


نعمت یا نقمت گاز طبیعی در ایران: بررسی آینده‌پژوهانه صادرات گاز طبیعی تا 2050

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 139-154

10.22059/jppolicy.2022.85917

حسن راعی؛ جواد نظری؛ مرتضی سرزهی؛ عباس ملکی


تحلیل تغییرخط‌مشی ایران در خصوص پیام‌رسان تلگرام بر اساس چارچوب جریان‌های چندگانه کینگدان

دوره 7، شماره 4، دی 1400، صفحه 91-109

10.22059/jppolicy.2021.84824

حسن دانایی‌فرد؛ مرتضی جوانعلی آذر؛ جواد آزادی احمدآبادی


چالش‌های سیاستگذاری منابع آب ایران و عراق

دوره 7، شماره 4، دی 1400، صفحه 231-255

10.22059/jppolicy.2021.84841

صدیقه نصری فخرداود؛ مراد کاویانی‌راد؛ حسن صدرانیا؛ حسین حمید


بررسی نقش تغییرات جمعیت‌شناختی و نگرش به محیط‌زیست بر دستورکار سیاستگذاری‌ در ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 43-61

10.22059/jppolicy.2021.80480

حسین صادقی؛ عباس عصاری آرانی؛ عزت‌الله عباسیان؛ علی باریکانی


بررسی عوامل تعارض خط‌مشی‌گذاری حوزه‌ محیط‌زیست‌ و صنعت در ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 89-109

10.22059/jppolicy.2021.80482

زهرا حاجی هاشمی اسفرجانی؛ سیدمهدی الوانی؛ سید حسین اخوان علوی؛ حسن دانایی فرد


ساخت حکومت و سیاستگذاری شبکه‌های اجتماعی در ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 151-171

10.22059/jppolicy.2021.80485

روح اله اسلامی؛ حجت جعفری مقدم


آسیب‌شناسی نقش کنشگران در ساختار حکمرانی انرژی خورشیدی ایران

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 155-177

10.22059/jppolicy.2020.77618

کیارش فرتاش؛ محمدصادق خیاطیان یزدی؛ امیر قربانی


شناسایی و اولویت‌بندی آسیب‌های فرایند سیاستگذاری مالیاتی در ایران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 243-260

10.22059/jppolicy.2020.76989

مهدی حسنوند؛ محمدرضا یزدانی زازرانی؛ مهناز گودرزی


آسیب‌شناسی حکمرانی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 4، شماره 4، بهمن 1397، صفحه 55-74

10.22059/ppolicy.2019.69717

ناصر باقری مقدم؛ حسن احمدی


حکمرانی توزیع انرژی برق در ایران: آینده نگاری و توسعه پیشنهادات سیاستی

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 9-26

10.22059/ppolicy.2018.68239

احسان مرزبان؛ مهدی محمدی؛ علی اصغر پورعزت


بررسی پیشایندهای انگیزه خدمات عمومی در سازمان‌های دولتی ایران

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 123-139

10.22059/ppolicy.2018.68430

علی حمیدی زاده؛ حسن دانایی فرد؛ رضا طهماسبی؛ مهتاب همایی لطیف