دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، آذر 1398 
ارائه الگوی الزامات خط‌مشی‌گذاری آینده‌محور برای صنعت نفت ایران

صفحه 43-59

10.22059/ppolicy.2019.73708

سید علیرضا نقوی حسینی؛ فتاح شریف زاده؛ میرعلی سیدنقوی؛ رضا واعظی


مقایسه رویکرد متخصصان ایرانی و بین المللی به پارک های فنّاوری

صفحه 60-90

10.22059/jppolicy.2019.73855

لیلا خزدوزی نژادجمالی؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی؛ بهزاد سلطانی


طراحی سیاست

صفحه 290-309

10.22059/ppolicy.2019.73718

محمد صفری دشتکی؛ رضا زارع