دوره و شماره: دوره 5، شماره 3، پاییز 1398 
2. ارائه الگوی الزامات خط‌مشی‌گذاری آینده‌محور برای صنعت نفت ایران

صفحه 45-61

سید علیرضا نقوی حسینی؛ فتاح شریف زاده؛ میرعلی سیدنقوی؛ رضا واعظی


3. مقایسه رویکرد متخصصان ایرانی و بین المللی به پارک های فنّاوری

صفحه 63-92

لیلا خزدوزی نژادجمالی؛ سید سپهر قاضی نوری نائینی؛ بهزاد سلطانی


5. طراحی الگوی مدیریت منابع شبکه در حاکمیت شبکه‌‌ای ‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

صفحه 113-139

سلیمه لطیفی جلیسه؛ سعید جعفری نیا؛ مهدی خیراندیش؛ اکبر حسن پور


13. طراحی سیاست

صفحه 291-309

محمد صفری دشتکی؛ رضا زارع