دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار 1398 
1. طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه صنعت کتاب الکترونیک در ایران

صفحه 9-32

علی اکبر فرهنگی؛ سید مهدی شریفی؛ وجه الله قربانی زاده؛ قاسم صفایی‌نژاد


2. شناسایی روندها و سناریوهای آینده نظام بانکی ایران

صفحه 33-58

سعید علی‌حسینی؛ عین‌الله کشاورز ترک؛ غلامرضا گودرزی؛ صفر فضلی؛ روح‌الله بیات