دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، خرداد 1398 

مقاله پژوهشی

طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه صنعت کتاب الکترونیک در ایران

صفحه 9-32

10.22059/ppolicy.2019.71573

علی اکبر فرهنگی؛ سید مهدی شریفی؛ وجه الله قربانی زاده؛ قاسم صفایی‌نژاد


شناسایی روندها و سناریوهای آینده نظام بانکی ایران

صفحه 33-58

10.22059/ppolicy.2019.71574

سعید علی‌حسینی؛ عین‌الله کشاورز ترک؛ غلامرضا گودرزی؛ صفر فضلی؛ روح‌الله بیات