طراحی سیاست

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی بندر دیلم

2 استادیار مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

چکیده

یکی از راه­های اشاعه علم در حوزه سیاستگذاری عمومی استفاده از دستاوردهای علمی سایر پژوهشگران در نقاط مختلف دنیاست. این مهم که از طریق ترجمه و انتقال دستاوردهای علمی به زبان­های مختلف میسر است می­تواند بسترساز اجرای پژوهش­های جدید برای توسعه مرزهای دانش به وسیله­ی سایر محققان باشد. در این راستا، نشریات علمی- پژوهشی از معتبرترین و به روزترین منابع و ابزارها برای گسترش دانش در علوم مختلف هستند. مجله انگلیسی زبان «سیاست­گذاری عمومی و اداره» یکی از این نشریات در حوزه­ سیاستگذاری عمومی است که توسط کمیته اداره امور عمومی[1] در شورای هماهنگی دانشگاه­های بریتانیا[2]منتشر می­شود. این مقاله به بررسی و بیان مهمترین یافته­های مقالات شماره چهار، دوره سی و سه این نشریه که در اکتبر 2018 تحت عنوان شماره ویژه «طراحی سیاست مشورتی» انتشار یافت، پرداخته است. مطالعه این مقاله می­تواند برای پژوهشگران علوم سیاسی و سیاستگذاران بخش عمومی مفید باشد.[1]. Public Administration Committee (PAC)


[2]. UK Joint University Council (JUC)
 
 

کلیدواژه‌ها


 1- Anna P Durnová, Eva M Hejzlarová(2018). Framing policy designs through contradictory emotions: The case of Czech single mothers. Public Policy and Administration, Special Issue: Questioning Policy Design 33(4).   ; pp. 409–427.
2- Christian Jensen, Staffan Johansson, Mikael Löfström(2018). Policy implementation in the era of accelerating projectification: Synthesizing Matland’s conflict–ambiguity model and research on temporary organizations. Public Policy and Administration, Special Issue: Questioning Policy Design 33(4).  , pp. 447–465.
3- Nick Turnbull.(2018). policy design: Its enduring appeal in a complex world and how to think it differently. . Public Policy and Administration, Special Issue: Questioning Policy Design 33(4).   pp. 357–364.
4-  HK Colebatch. (2018). The idea of policy design: Intention, process, outcome, meaning and validity. Policy and Administration. Special Issue: Questioning Policy Design 33(4).  pp. 365–383.
5- Robert Hoppe.(2018).  Heuristics for practitioners of policy design: Rules-of-thumb for structuring unstructured problems. Public Policy and Administration, Special Issue: Questioning Policy Design 33(4). ; pp. 384–408.
6-  The LSE GV314 Group. (2018). Politicians in white coats? Scientific advisory committees and policy in Britain, Public Policy and Administration, Special Issue: Questioning Policy Design 33(4); pp. 428–446.