دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، تابستان 1397 
3. واکاوی سازوکارهای نظام حمایت اجتماعی بر پایه رویکرد قابلیت انسانی

صفحه 57-79

وحید محمودی؛ محمد ابویی اردکانی؛ مهنوش عبدالله میلانی؛ اسماعیل شعبانی


4. تبیین الگوی بومی توسعه مشارکت الکترونیک در سیاستگذاری ایران

صفحه 81-104

حبیب رودساز؛ وجه اله قربانی زاده؛ نیکتا شادمهری؛ سید حسن سید موسوی


5. کاربست روش‌های آینده‌پژوهی به‌منظور توسعه ظرفیت فرآیند سیاستگذاری نفت و گاز

صفحه 105-120

آریا زارع پور؛ فرهاد درویشی سه تلانی؛ روح الله بیات؛ سعید خزایی