دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، 1401 
طراحی زیست‌بوم کسب و کار صنایع فرهنگی در ایران؛ از شخصیت‌سازی تا بازارسازی

صفحه 26-42

10.22059/jppolicy.2023.91400

ابراهیم کتابی؛ علی حمیدی‌زاده؛ سید مجتبی امامی؛ مهدی ایزدخواه؛ سیدمحمدحسین هاشمیان


تبیین مسأله آب زیرزمینی دشت رفسنجان

صفحه 75-92

10.22059/jppolicy.2023.91404

الهام گل کار؛ علی باقری؛ کیومرث ابراهیمی