کلیدواژه‌ها = سیاست
تعداد مقالات: 9
2. اجرای سیاست‌های عمومی؛ ارائه معیارهایی برای اجرای موفق سیاست‌ها

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 253-275

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ فاطمه احمدی نژاد


3. تأسیس سیاست‌های تأمین اجتماعی در ایران (1285-1320)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 125-150

مجید وحید؛ امیر لطفی


4. فهم ابعاد سیاست‌زدگی اداره امور عمومی از منظر شهروندان

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 79-104

معصومه مصطفی زاده؛ علی نقی امیری؛ حسن دانایی فرد؛ حمیدرضا یزدانی


6. شکل‌دهی به سیاست علم و فناوری: نسل بعدی تحقیقات

دوره 3، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 259-269

مرتضی نورمحمدی


8. طبقه‌بندی ابزارهای پیش ارزیابی سیاست با رویکرد آینده‌پژوهی

دوره 2، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 95-119

حسن قرونه؛ سید کمال طبائیان؛ علیرضا بوشهری؛ سعید قربانی