شکل‌دهی به سیاست علم و فناوری: نسل بعدی تحقیقات

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسنده

استادیار روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

«شکل‌دهی به سیاست علم و فناوری: نسل بعدی تحقیقات» با تمرکز بر دیدگاه متفکران جوان در حوزه مطالعات علم و فناوری، تلاش دارد تا به موضوعاتی همچون انتخاب‌ها و معیارهای انتخاب درباره سیاست علم و فناوری، استانداردهای حکمرانی در حوزه فناوری، جهانی‌شدن، رابطه بخش خصوصی و عمومی و نقش نوآوری‌های فناورانه در زندگی انسانی بپردازد. این دیدگاه‌‌ها مبتنی بر این شناخت مشترک هستند که سیاست علم نه تنها درباره علم، بلکه درباره شکل‌دهی به جهان ما است. این شکل‌دهی در چهار حوزه رخ می‌دهد: محیطی که در آن علم خود اداره می‌شود (بخش اول: شکل‌دهی به سیاست)، فرآیندهای تولید دانش (بخش دوم: شکل‌دهی به علم)، نیروهای تاثیرگذار بر نوآوری (بخش سوم: شکل‌دهی به فناوری) و تحول زندگی انسانی (بخش چهارم: شکل‌دهی به زندگی).

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
1-       آیدین، دن. (1377)، فلسفه تکنولوژی، ترجمه شاپور اعتماد، تهران، نشر مرکز.
2-       بل، دانیل. (1382)، آینده تکنولوژی، ترجمه احد علیقلیان، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه.
3-       نورث، داگلاس سی. (1377)، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه محمدرضا معینی، انتشارات سازمان برنامه و بودجه.
 
 
ب) انگلیسی
4-  Latour, B. (2005) , Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory , New York: Oxford University Press.
5-  Williams, A. (1996) An introduction to technology education. In A.Williams & P. J. Williams (Eds.), Technology Education for Teachers. Melbourne: Macmillan.