شناخت فرایند سیاستگذاری عمومی؛ نگاهی کلی به مفاهیم، نظریه‌ها و مدل‌ها

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

چکیده

«مقدمه‌ای بر فرایند سیاستگذاری؛ نظریه‌ها، مفاهیم و مدل‌های سیاستگذاری عمومی» نوشته «توماس بریکلند» استاد علوم سیاسی دانشگاه کارولینای شمالی است. محتوای این کتاب همانگونه که از عنوان آن هویداست، مرتبط با مباحث مقدماتی و اصول مطالعه علمی فرایند سیاستگذاری است و تلاش دارد مخاطبان خود (دانشگاهی و فعالان این حوزه) را با موضوعاتی مانند تعریف سیاست و دسته‌بندی انواع آنها، نحوه شناخت و تحلیل فرایند سیاستگذاری و مدل‌های عمده در این حوزه و از طریق طرح نمونه‌هایی از ایالات متحده آشنا سازد. این کتاب در درجه اول برای پر کردن شکاف میان مباحث آموزشی و اجرایی و در درجه دوم برای ایجاد انگیزه در مطالعه شاخه علمی سیاستگذاری عمومی تدوین یافته است. برجستگی عمده این اثر کاربرد رهیافت کیفی و ارائه تبیین‌های ساده به شیوه مباحثه‌ای، ارائه کتابشناسی آثار شاخص در موضوعات مورد بحث و همچنین ارائه واژگان تخصصی و تعاریف آن در حاشیه صفحات است.

کلیدواژه‌ها


1-       الماسی، حسن (1393)، فرایند سیاستگذاری عمومی؛ سیاست، تحلیل و انتخاب، تهران:  نشر ارشدسپاهان.
2-       قلی‌پور، رحمت الله و ابراهیم غلامپور آهنگر (1389)، فرایند سیاستگذاری عمومی در ایران، تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
3-       قلی‌پور، رحمت الله و مهدی فقیهی (1393)، سیاستگذاری و تحلیل سیاست‌های عمومی، تهران: نشر مهکامه.
 
4-         Sabatier, Paul A. and Christopher M. Weible (Editor). (2018), Theories of the Policy Process (4th ed). Westview press.