کلیدواژه‌ها = ارزیابی سیاست
ارزیابی اثربخشی سیاست‌های حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران

دوره 7، شماره 1، خرداد 1400، صفحه 31-58

10.22059/jppolicy.2021.81987

سید محمدحسین شجاعی؛ جلیل غریبی؛ سید محمد صاحبکار خراسانی


ارزیابی سیاست‌های مهندسی ژنتیک در بخش کشاورزی ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 63-87

10.22059/jppolicy.2021.80481

مجید وحید؛ آزاده شوشتری؛ بهزاد قره‌یاضی


ارزیابی سیاست؛ نابسامانی مفهومی؟

دوره 1، شماره 3، آذر 1394، صفحه 9-28

10.22059/ppolicy.2015.57677

راضیه امامی میبدی