کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل گفتمان سیاستگذاری آموزشی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 179-200

ناصر شیربگی؛ نسیم عبداله زاده


4. آسیب‌شناسی حکمرانی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 55-74

ناصر باقری مقدم؛ حسن احمدی