تحلیل گفتمانی سیاستگذاری فرهنگی دولت نهم و دهم جمهوری اسلامی ایران در حوزه آموزش عالی

نوع مقاله: مقاله اصلی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی

2 استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

 پژوهش حاضر تلاش دارد تا تحلیل گفتمانی از  سیاست گذاری فرهنگی دولت های نهم و دهم جمهوری اسلامی درحوزه آموزش عالی و نسبت سنجی آن با نظم گفتمانی آموزش عالی ارائه کند.برای سامان گرفتن پژوهش از گفتمان و تحلیل گفتمان به مثابه نظریه و روش استفاده شده تا به استناد نتایج ، به این سوال پاسخ دهیم که گفتمان حاکم بر سیاست گذاری فرهنگی دولت نهم و دهم جمهوری اسلامی ایران در حوزه آموزش عالی چه نسبتی با نظم گفتمانی آموزش عالی دارد؟ از جمله مهم ترین نتایج پژوهش حاضر این است که سیاست گذاری فرهنگی در آموزش عالی نباید با نظم گفتمانی دانشگاهی حاکم برمیدان علم ونهاد دانشگاه ناسازگار باشد و با تاکید برناسازه قابلیت دسترسی وقابلیت اعتبار می توان ادعا کرد گفتمان دولت نهم و دهم با محوریت دال اسلامی شدن دانشگاه وتاکید بررویکرد اجرایی ومدیریتی برای تحقق آن علیرغم قابلیت دسترسی؛ نتوانست در دانشگاه از اعتبارلازم برخوردار شود.

کلیدواژه‌ها


الف)منابع فارسی
1-       اشتریان،کیومرث (1391)« مقدمه ای بر روش سیاست گذاری فرهنگی» نشر جامعه شناسان
2-       جندقی،محسن(1392)« خداحافظی دانشجویان با ستاره!»تبیان
3-       حسینی‌زاده، سید محمدعلی ( 1386)« نظم و روند تحول گفتار دمکراسی در ایران» تهران: انتشارات گام نو.
4-       رحمانی،جبار(1393)« سیاست گذاری فرهنگی و آموزش عالی(چالش ها و راهکارها)،»نشر: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی
5-       سلطانی، سید علی اصغر؛ تفضلی، بیژن؛ صدقی چوکانلو، رضا (1387) «تحلیل گفتمان سیاسی رسانه­ها»، در فصلنامه علوم سیاسی، شماره 42.
6-       سعید، ادوارد ( 1379)« شرق شناسی»ترجمه عبدالرحیم گواهی، چاپ دوم، تهران : دفتر نشر فرهنگ اسلامی‌.
7-       سمتی، محمد هادی ( 1377 ) « جنبش‌های اجتماعی و تحلیل گفتمانی از رفتار تا کنش جمعی » گفتمان، شماره 2، پاییز 117-103 .
 8-       عبداللهی، محمد(1390)گفتمان شناسی جریان انحرافی(1)؛ سایت برهان ( سر دبیر سایت برهان)
9-       عضدانلو، حمید ( 1380 )« گفتمان و جامعه» تهران : نشر نی.
10-     فراستخواه،مقصود (1389) «دانشگاه و آموزش عالی ،منظرهای جهانی و مساله‌های ایرانی» تهران: نشرنی
11-     فرهنگ علوم سیاسی (1375 )مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران
12-     فرکلاف، نورمن(1379) «تحلیل انتقادی گفتمان» ترجمه پیران و دیگران، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه ها
13-     قجری، حسینعلی،جواد نظری(1392)«کاربرد تحلیل گفتمان» نشر قدیانی
 
14-     قورچیان، نادرقلی ،حمیدرضا آراسته (1383)«دایرةالمعارف آموزش عالی (دوره دو جلدی)بنیاد دانشنامه فارسی»
15-     کسرایی، محمد سالار (1388)«نظریه گفتمان لاکلا و موف ابزاری کارامد در فهم و تبیین پدیده‌های سیاسی»، سیاست، دوره 39، ش 3
16-     میر موسوی،سید علی(1394)«موعود گرایی سیاسی»پایگاه اطلاع رسانی مراجع شیعه(مرجع ما) http://www.marjaema.net/?p=30&id=3835
17-     مهدی‏زاده ،سید محمد (1387)«رسانه‏ها و بازنمایی» نشردفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه ها
18-     هاشم زهی، نوروز ، بهروز میرا (1392)« تحلیل مقایسه ای ارزشیابی دانشگاهیان ایران ازبرنامه های اسلامی‌سازی دانشگاه»دوره 1، ش 2
19-     هاشم زهی، نوروز ، عباس خلجی، ( 1388) «بررسی تطبیقی رویکردهای نظری مبدعان اسلامی سازی دانشگاه در ایران» فصلنامه معرفت در دانشگاه اسلامی، ، سال سیزدهم شماره 3/ شماره 43
20-     یورگنسن، ماریان و لوئیز فیلیپس(1389) (1391)« نظریه و روش در تحلیل گفتمان»ترجمه هادی جلیلی، تهران نشر نی-چاپ دوم 
-         سخنرانی ومصاحبه با خبر گزاری ها(رئیس جمهور و وزرای علوم دولت نهم و دهم)
-          محموداحمدی نژاد روز آن لاین، پنجشنبه 26 آبان 1390
-          محموداحمدی نژاد،1390،شبکه 2سیما
-           http://www.javanemrooz.com/news/newsreader/asriran/show871192.aspx
-          محموداحمدی نژاد،6/7/ 1384 در اجلاس علمای قم
-           http://www.rajanews.com/news/69585
-          محمد مهدی زاهدی 17/5/91 کافه خبر
-           http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(daimlyoa5a432sdl4j3zll2r))/print/233603
-          محمد مهدی زاهدی 29/5/87 آفتاب به نقل ازخبرگزاری ایسنا
-           http://aftabnews.ir/vdcizvay.t1avw2bcct.html
-          محمد مهدی زاهدی 5/6/87 خبرگزاری مهر
-          محمد مهدی زاهدی23 /6/88 خبر گزاری مهر
-          محمد مهدی زاهدی24 /6/88 خبرگزاری مهر
-          http://fararu.com/fa/news/31730/
-          محمد مهدی زاهدی 25/6/87 خبرگزاری ایسنا
-          محمد مهدی زاهدی 30/5/87خبر گزاری مهر
-           http://www.mehrnews.com/news/735592
-          محمدمهدی زاهدی 5/5/87 خبرگزاری مهر
-          مهر http://www.mehrnews.com/news/722213
-          محمد مهدی زاهدی 6/5/87 آفتاب به نقل از خبرگزاری فارس
-           http://www.aftabir.com/news/view/2008
-          محمدمهدی زاهدی 8/6/87 خبرگزاری مهر
-          محمدمهدی زاهدی 2/9/87 روزنامه کیهان به نقل از مهر
-           http://entekhab.ir/fa/news/92616( www.kayhannews.ir )
-          محمد مهدی زاهدی 1/10/85 کافه خبر
-           http://new.khabaronline.ir/detail/233603/society/education
-          محمد مهدی زاهدی ،خبرگزاری دانشجویان ایران،26 شهریور 1384،کدخبر8406-11703
-       http://www.isna.ir/news/8406-11703/
-          محمد مهدی زاهدی 27 /9/85 خبرگزاری ایسنا
-           www.isna.ir
-          کامران دانشجو 29/5/93 پایگاه تحلیلی پارس
-          http://www.parsnews.com/
-          کامران دانشجو 17/4/ 93 به نقل از پویش روزنامه جوان
-          http://puyesh.net/fa/news/14999
-          کامران دانشجو 27/5/1392 خبرگزاری ایسنا
-           www.isna.ir0
-          کامران دانشجو  13/4/92 مشرق
-          http://www.mashreghnews.ir/fa/news/229270/
-          کامران دانشجو 25/8/92 خبرگزاری تسنیم
-          http://www.mashreghnews.ir/fa/news/263719
-          کامران دانشجو 22 /1/92 خبرگزاری فارس
-          http://www.mashreghnews.ir/fa/news/206246/
-          کامران دانشجو 24/4/92 خبرگزاری فارس
-           http://newsfile.ir/show
-          کامران دانشجو 18/3/92  گزارش مهر
-          http://www.mehrnews.com/news/2071072
-          کامران دانشجو29 /5/ 92
-          http://khabarfarsi.com/n/6256203
-          کامران دانشجو 30/4/92 خبرگزاری مهر 
-          http://haraznews.com/75084/
-          کامران دانشجو 18/4/92 در برنامه "دو نیم ساعت" شبکه خبر
-          https://www.mashreghnews.ir/fa/news/230655  
-          کامران دانشجو5/1/92 همایش روسای دانشگاه ها،مراکز پژوهشی و پارک های علم و فناوری
-           http://www.momtaznews.com
-          کامران دانشجو29 /7/92 خبرگزاری تسنیم
-           http://www.bultannews.com/fa/news/174181
-          کامران دانشجو 20/9/91 مشرق به نقل از مهر                                                        
-            http://www.mashreghnews.ir/fa/news/176612
-          کامران دانشجو 7/7/91 خبرگزاری مهر     http://www.khabaronline.ir/(X(1)S(nlrtbv2qeavtvxmgxuesior2))/detail/246580/society/4625
-          کامران دانشجو در برنامه "دو نیم ساعت" شبکه خبر1391
-          کامران دانشجو 7/7/ 91 سال تحصیلی جدید دانشگاه ها در حرم رضوی
-           http://www.khabaronline.ir/detail/246580/society/4625
-          کامران دانشجو 17/10/91 در حاشیه مراسم بزرگداشت شهدای جهاد علمی در پاسخ به پرسش مهر
-           http://www.mehrnews.com/news/1784794
-          کامران دانشجو 24/9/91 خبرگزاری فارس
-          http://alef.ir/vdcftmdyyw6deya.igiw.html?17txt
-          کامران دانشجو 2/10/91 خبرگزاری فارس به نقل از مشرق
-          http://www.mashreghnews.ir/fa/news/179932/
-          کامران دانشجو 24/9/91 خبر گزاری فارس
-          کامران دانشجو 23/12/1391، ایسنا ، شناسه خبر2017632
-          http://www.isna.ir/news/9205060334
-          کامران دانشجو فرارو،خبر شماره 83220، 1390
-          http://fararu.com/fa/news/83220
-           http://www.hamshahrionline.ir/details/139717/Education/higher
-          کامران دانشجو22/1/90 فراروhttp://fararu.com/fa/news/73371
-          مصباح یزدی، محمد تقی خبر گزاری دانشجویان ایران،27آذر1385
-          مصباح یزدی، محمد تقی روز آن لاین،پنجشنبه 26 آبان  1390
-          www.roozonline.com/persian/news
-          مصباح یزدی، محمد تقی(1392) پایگاه خبری تحلیلی انتخاب،24/1/1392
-          مصباحی مقدم ، غلامرضا (1392)انتخاب
-           http://www.anti666.ir/forum/thread-39274-post-252296.html#pid252296
-          مصباح یزدی، محمد تقی(1388) «علم دینی و اسلامی‌سازی علوم انسانی »سخنرانی در هجدهمین نشست انجمن فارغ التحصیلان
-          مصباح یزدی، محمد تقی(1393) پایگاه تحلیل خبری ترنم دشتی،11/11/93
-           http://www.tarnamedashti.ir/module/news/31233
-          ‌ مصباح یزدی، محمد تقی(1375) رسالت،19آبان
-          مصباح یزدی، محمد تقی(1392) روزنامه شرق - شماره ۱۷۰۶ 
-            http://www.entekhab.ir/fa/news/105902/
-          مصباح،محمد تقی(1376) ،مجله معرفت،بهار ،ش20
-          شیرزاد، احمد که در دولت اصلاحات ریاست کمیسیون آموزش مجلس فرهیختگان آنلاین،16 خرداد 1388
-          http://fdn.ir/content/view/186/50/
-          برنامه توسعه چهارم عصر ایران:1390،کدخبر 177667
-          upsoon.ir/news/177667
-          بیانات رهبری ( 8/10/1383) مهندسی فرهنگ ، مهندسی فرهنگی و مدیریت کشور در نگاه مقام معظم رهبری
-          http://sharghdaily.ir/News/33922
ب) منابع انگلیسی
 
-  Becher,Tony and paulR.Trowler(2001)Acadenic Tribs and Territories.The society for Research in Higher Education.SecondEdition.UK:open Iniversity.Bachingham
-        Fairclough,N.(2003)Analysing Discourse:Textual analysis for social research.London:Routledge
-        Fairclough, N. (1995b) ,Media Discouse, London: Edward Arnold
Interaction: Discourse Studies: A Multidisciplinary Introduction. Vol. 2. London: Sage.
-        Howarth, David ( Norval,A & Stavrakakis,G), Discourse theory and political analysis,Manchester university press,( 2000)
-        Resnik DB(1996)social Epistemology and the Ethics of science studies in the history and Philosophy of science 27
-        Laclau, E.  (1990).  New Reflection on the Revolution of our time. London: verso.
-        Laclau, E and Mouffe, C, (2001), Hegemony and socialist strategy (London: Verso, second edition)