کلیدواژه‌ها = خط‌مشی‌گذاری
طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری توسعه صنعت ترانزیت بین‌المللی کالا در ایران

دوره 7، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 9-21

10.22059/jppolicy.2021.80478

علی حمیدی زاده؛ علی اصغر پورعزت؛ شن آی خواجه


ارزیابی انتقادی «عقلانیت» در خط‌مشی‌گذاری عمومی

دوره 6، شماره 3، آذر 1399، صفحه 105-130

10.22059/jppolicy.2021.79494

سید مجتبی امامی؛ محمدمهدی علیشیری؛ علیرضا سجادیه


شناسایی دلایل در دستورکار قرار نگرفتن مسئله افزایش سطح آب دریا در خط‌مشی‌های دولت

دوره 5، شماره 3، آذر 1398، صفحه 91-111

10.22059/ppolicy.2019.73709

الهام اوستان؛ غلامرضا طالقانی؛ مجتبی امیری؛ حسین نگارستان


تبیین نظام خط‌مشی‌گذاری زهرآگین در ایران

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 79-97

10.22059/ppolicy.2019.72273

فاطمه همتیان؛ طیبه امیرخانی


طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه صنعت کتاب الکترونیک در ایران

دوره 5، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 9-32

10.22059/ppolicy.2019.71573

علی اکبر فرهنگی؛ سید مهدی شریفی؛ وجه الله قربانی زاده؛ قاسم صفایی‌نژاد


طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری درآموزش و پرورش ایران با رویکرد قابلیت

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 159-176

10.22059/ppolicy.2018.68432

رحمه اله قلی پور؛ علی اصغر فانی؛ فاطمه راغب؛ مجتبی امیری؛ محمود مهر محمدی