کلیدواژه‌ها = خط‌مشی‌گذاری
تعداد مقالات: 8
1. طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری توسعه صنعت ترانزیت بین‌المللی کالا در ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 9-21

علی حمیدی زاده؛ علی اصغر پورعزت؛ شن آی خواجه


2. ارزیابی انتقادی «عقلانیت» در خط‌مشی‌گذاری عمومی

دوره 6، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 105-130

سید مجتبی امامی؛ محمدمهدی علیشیری؛ علیرضا سجادیه


3. شناسایی دلایل در دستورکار قرار نگرفتن مسئله افزایش سطح آب دریا در خط‌مشی‌های دولت

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 93-112

الهام اوستان؛ غلامرضا طالقانی؛ مجتبی امیری؛ حسین نگارستان


4. تبیین فرایند طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری نظام کمک‌های توسعه‌ای در کشورهای در حال توسعه

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 235-251

نگین اسدایوبی؛ معصومه مداح؛ زهرا رضی


5. تبیین نظام خط‌مشی‌گذاری زهرآگین در ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 79-97

فاطمه همتیان؛ طیبه امیرخانی


6. طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری توسعه صنعت کتاب الکترونیک در ایران

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 9-32

علی اکبر فرهنگی؛ سید مهدی شریفی؛ وجه الله قربانی زاده؛ قاسم صفایی‌نژاد


7. طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری درآموزش و پرورش ایران با رویکرد قابلیت

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 159-176

رحمه اله قلی پور؛ علی اصغر فانی؛ فاطمه راغب؛ مجتبی امیری؛ محمود مهر محمدی


8. بررسی موانع اجرای خط‌مشی‌های عمومی در سازمان‌های دولتی با استفاده از روش فراترکیب

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 123-138

حسن رنگریز؛ مهدی خیراندیش؛ سلیمه لطیفی جلیسه