نویسنده = امیری، مجتبی
تعداد مقالات: 8
1. طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری خرید تضمینی گندم در ایران

دوره 6، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 21-30

عزت‌الله عباسیان؛ مجتبی امیری؛ شهرزاد نیری؛ زهره جلالی بیدگلی


2. ارزشیابی خط مشی نحوه پذیرش دانشجو در ایران از منظر عدالت

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 95-114

امین قنبری؛ طیبه عباسی؛ مجتبی امیری


3. شناسایی دلایل در دستورکار قرار نگرفتن مسئله افزایش سطح آب دریا در خط‌مشی‌های دولت

دوره 5، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 93-112

الهام اوستان؛ غلامرضا طالقانی؛ مجتبی امیری؛ حسین نگارستان


4. ارائة الگوی تدوین خط‌مشی عمومی به منظور مقابله با پدیدة فرار مغزها در ایران

دوره 5، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 43-57

عباس منوریان؛ نرگس سادات رضوی مهر؛ مجتبی امیری؛ ناصر عسگری


5. بررسی راهکارها و ابزارهای سیاستی توسعه گردشگری پزشکی در ایران

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 29-53

رحمت‌الله قلی‌پور سوته؛ مجتبی امیری؛ حمید ضرغام بروجنی؛ زهره کیانی فیض‌آبادی


6. طراحی الگوی خط‌مشی‌گذاری درآموزش و پرورش ایران با رویکرد قابلیت

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 159-176

رحمه اله قلی پور؛ علی اصغر فانی؛ فاطمه راغب؛ مجتبی امیری؛ محمود مهر محمدی


7. معرفی ابعاد ساختاری نوآوری فراگیر و کاربرد آن در خط‌مشی‌گذاری عمومی برای کاهش نابرابری

دوره 4، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 33-56

علی مبینی دهکردی؛ مجتبی امیری؛ فیروزه کرمانشاه


8. بررسی نظری - تطبیقی نظام‌های تأمین اجتماعی: مسیریابی توسعه نظام سه لایه تأمین اجتماعی ایران

دوره 2، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 9-28

مجتبی امیری؛ وحید محمودی؛ حسین راغفر؛ یحیی پروندی