کلیدواژه‌ها = تحلیل مضمون
اجرای سیاست‌ها در سواحل مکران ایران؛ بررسی نمودهای یک بحران

دوره 8، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 25-39

10.22059/jppolicy.2022.85908

حمیدرضا ملک‌محمدی؛ مجتبی نیک فرجام


طراحی مدلی برای کارراهه شغلی کارکنان دانشی در شهرداری تهران

دوره 6، شماره 3، آبان 1399، صفحه 209-225

10.22059/jppolicy.2021.79498

احمدرضا داورزنی؛ پروانه گلرد؛ محمود مدیری؛ حمید توحیدی


اجرای سیاست‌های عمومی؛ ارائه معیارهایی برای اجرای موفق سیاست‌ها

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 253-275

10.22059/jppolicy.2020.77621

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ فاطمه احمدی نژاد


طراحی الگوی تدوین خط‌مشی عمومی با رویکرد حکمرانی شبکه‌ای؛ مورد مطالعه: حمل و نقل عمومی شهر تهران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 87-110

10.22059/jppolicy.2020.76990

فاطمه قیطاسی وند؛ فتاح شریف زاده؛ غلامرضا کاظمیان؛ داوود حسین پور


بررسی مختصات سیاست خانواده در ایران بر اساس تحلیل مضمون اسناد بالادستی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 223-241

10.22059/jppolicy.2020.76999

فاطمه موسوی ویایه؛ مهران سهراب زاده؛ محسن نیازی