کلیدواژه‌ها = تحلیل مضمون
استخراج مؤلفه‌های کلیدی طراحی نظام تنظیم‌گری تأمین مالی انتخابات

دوره 9، شماره 4، اسفند 1402، صفحه 131-147

10.22059/jppolicy.2024.96195

سعید نریمان؛ محمد حسین اعلمی هرندی؛ مهدی زینالو


بررسی مفهوم کودکی در سیاست‌های فرهنگی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای ایران

دوره 8، شماره 4، 1401، صفحه 43-57

10.22059/jppolicy.2023.91402

بیژن زارع؛ سلیمان پاک‌سرشت؛ رضا صفری‌شالی؛ مهدی نیک‌عهد


طراحی مدلی برای کارراهه شغلی کارکنان دانشی در شهرداری تهران

دوره 6، شماره 3، آذر 1399، صفحه 209-225

10.22059/jppolicy.2021.79498

احمدرضا داورزنی؛ پروانه گلرد؛ محمود مدیری؛ حمید توحیدی


اجرای سیاست‌های عمومی؛ ارائه معیارهایی برای اجرای موفق سیاست‌ها

دوره 6، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 253-275

10.22059/jppolicy.2020.77621

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ فاطمه احمدی نژاد


طراحی الگوی تدوین خط‌مشی عمومی با رویکرد حکمرانی شبکه‌ای؛ مورد مطالعه: حمل و نقل عمومی شهر تهران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 83-106

10.22059/jppolicy.2020.76990

فاطمه قیطاسی وند؛ فتاح شریف زاده؛ غلامرضا کاظمیان؛ داوود حسین پور


بررسی مختصات سیاست خانواده در ایران بر اساس تحلیل مضمون اسناد بالادستی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 221-240

10.22059/jppolicy.2020.76999

فاطمه موسوی ویایه؛ مهران سهراب زاده؛ محسن نیازی