کلیدواژه‌ها = تحلیل سیاست
مرور روایی ادبیات طراحی سیاست در سیاستگذاری عمومی؛ چشم‌اندازی نظری

دوره 10، شماره 1، خرداد 1403، صفحه 7-8

10.22059/jppolicy.2024.97821

حنانه اکبری نوری؛ حمیدرضا ملک محمدی


تحلیل استدلالی در سیاست عمومی: فرایند و کارکردها

دوره 8، شماره 3، 1401، صفحه 9-25

10.22059/jppolicy.1401.89538

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ کیانا کامیابی


طراحی الگوی مسئولیت فرهنگی شرکت‏ها در سیاستگذاری شهری

دوره 6، شماره 3، آذر 1399، صفحه 145-167

10.22059/jppolicy.2020.79522

کیومرث اشتریان؛ بشیر خالقی پور