کلیدواژه‌ها = خط‌مشی‌گذاری عمومی
فراترکیب مطالعات اجرای خط‌مشی عمومی در ایران

دوره 7، شماره 3، مهر 1400، صفحه 243-260

10.22059/jppolicy.2021.83377

میثم قراباغی؛ سیدمحمد مقیمی؛ میثم لطیفی


طراحی مدل خط‌مشی‌گذاری خرید تضمینی گندم در ایران

دوره 6، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 23-41

10.22059/jppolicy.2021.80479

عزت‌الله عباسیان؛ مجتبی امیری؛ شهرزاد نیری؛ زهره جلالی بیدگلی


طراحی الگوی تدوین خط‌مشی عمومی با رویکرد حکمرانی شبکه‌ای؛ مورد مطالعه: حمل و نقل عمومی شهر تهران

دوره 6، شماره 1، خرداد 1399، صفحه 87-110

10.22059/jppolicy.2020.76990

فاطمه قیطاسی وند؛ فتاح شریف زاده؛ غلامرضا کاظمیان؛ داوود حسین پور


تبیین الگوی بومی توسعه مشارکت الکترونیک در سیاستگذاری ایران

دوره 4، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 81-104

10.22059/ppolicy.2018.67870

حبیب رودساز؛ وجه اله قربانی زاده؛ نیکتا شادمهری؛ سید حسن سید موسوی