نویسنده = دانایی‌فرد، حسن
تعداد مقالات: 2
1. نقش ساختاردهی به مسائل اجتماعی در طراحی برنامه‌های عمومی؛ مطالعه موردی: شبکه بازرسی و نظارت مردمی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 33-56

رضا پاینده؛ حسن دانایی‌ فرد؛ سید مجتبی امامی؛ محمد رحمتی


2. پیشایندهای ظرفیت هماهنگی خط‌مشی‌های ملی در ایران: واکاوی سه گانه سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و ذهن‌افزاری

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 179-202

علی حمیدی زاده؛ حسن دانایی‌فرد؛ مهدی معافی؛ سیدحسین اخوان‌ علوی