نویسنده = کمالی، یحیی
تعداد مقالات: 2
1. اجرای سیاست‌های عمومی؛ ارائه معیارهایی برای اجرای موفق سیاست‌ها

دوره 6، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 253-275

یحیی کمالی؛ صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ فاطمه احمدی نژاد