نویسنده = یزدانی زازرانی، محمدرضا
تعداد مقالات: 2
1. شناسایی و اولویت‌بندی آسیب‌های فرایند سیاستگذاری مالیاتی در ایران

دوره 6، شماره 1، بهار 1399، صفحه 243-260

مهدی حسنوند؛ محمدرضا یزدانی زازرانی؛ مهناز گودرزی


2. بررسی علل ناکارآمدی سیاستگذاری ایران در پیشگیری اولیه از سوء‌مصرف مواد مخدر

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 113-131

مسعود مهدویان‌فر؛ حسین مسعود نیا؛ محمدرضا یزدانی زازرانی