نویسنده = سید مجتبی امامی
ارزیابی انتقادی «عقلانیت» در خط‌مشی‌گذاری عمومی

دوره 6، شماره 3، آبان 1399، صفحه 105-130

10.22059/jppolicy.2021.79494

سید مجتبی امامی؛ محمدمهدی علیشیری؛ علیرضا سجادیه


طراحی چهارچوب مفهومی خط‌مشی‌های تنظیمی در حوزه محتوای فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 96-122

10.22059/ppolicy.2018.66851

علیرضا جمشیدی بروجردی؛ سید مجتبی امامی؛ رضا بنی اسد