طراحی چهارچوب مفهومی خط‌مشی‌های تنظیمی در حوزه محتوای فضای مجازی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله اصلی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مدیریت دولتی گرایش خط مشی گذاری عمومی دانشگاه تهران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی گرایش سیاست گذاری عمومی

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت استراتژیک

چکیده

امروزه، با رشد و گسترش فضای مجازی، روزبه‌روز بر تأثیرگذاری و اهمیت این عرصه افزوده می‌ گردد. با این وجود، همواره دو نگرانی مهم، میان اکثرخط‌مشی گذاران وجود دارد. اول آنکه چگونه می‌‌توان بهترین استفاده را از فرصت‌های پیش روی آن کرد و دوم آنکه نحوه مقابله مؤثر با تهدیدات موجود در آن کدام است. فضای مجازی دارای دو بعد مهم محتوا و سخت‌افزار است که بعد محتوایی مهم‌ترین بعد می‌باشد. ما در این مقاله سعی داریم با معرفی خط‌مشی‌های تنظیمی، نقشه راهنمای جامعی را برای تنظیم‌مقررات محتوای فضای مجازی کشورمان ارائه دهیم. روش این پژوهش، چهارچوب مفهومی می‌باشد که با استفاده روش جبارین طرح‌ریزی شده است. در نهایت، سه چهارچوب مفهومی منسجم و مجزا که به ترتیب اهداف، ابزارها و حوزه‌های تنظیمی می‌باشند؛ ارائه شده است که با درک و فهم شیوه استفاده از تجمیع این سه چهارچوب مفهومی ارائه شده، راه برای تنظیم ‌‌مقررات مؤثر محتوای فضای مجازی هموارتر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


الف) فارسی
1. بابایی سالانقوچ، احسان، و مسعود، محمد، و محمدی، محمود. 1393. تبیین یک چهارچوب مفهومی برای «شهر اسلامی». فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی 30(109-140): 1393.
2. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و اعضای شورای عالی فضای مجازی،16/06/1394.
3. جعفری، علی. 1393. بررسی تطبیقی سیاست‌گذاری اینترنت در کشورهای ایران، چین و روسیه. فصلنامه مطالعات ماهواره و رسانه‌های جدید 9(119-142) : 1393.
4. خامنه‌ای، سید علی. حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی، 14 شهریور 1394.
5. دانایی فرد، حسن، مترجم. 1392. درآمدی بر نظریه خط‎مشی گذاری عمومی. نوشته کوین بی. اسمیت، و کریستوفر دابلیو لاریمر. تهران: نشر صفار.
6. رضایی، مهدی، و بابازاده مقدم، حامد. 1393.اصول تدوین قوانین و مقررات برای برای اینترنت با تأکید بر مصوبات یونسکو و شورای اروپا. فصلنامه پژوهش حقوق عمومی 42(43-82): 93.
7. گلشن، علی، و منصوریان، عباس، مترجم. 1394. مطالعه خط‌مشی عمومی، چرخه‌های خط‌مشی و زیرنظام‌های خط‌مشی. نوشته مایکل هاولت، ام. رامش، آنتونی پرل.
8. مطهری، مرتضی، 1392.اخلاق جنسی. تهران: انتشارات صدرا.
9. مطهری، مرتضی، 1390. پیرامون جمهوری اسلامی ایران. تهران: انتشارات صدرا.

ب) انگلیسی

10. Baldwin, Robert; Cave, Martin; Lodge, Martin (Eds.) (2010): The Oxford handbook of regulation.
11. Feick, Jurgen; Werle, Raymund (2010): Regulation of Cyberspace. In Robert Baldwin, Martin Cave, Martin Lodge (Eds.): The Oxford handbook of regulation: Oxford Handbooks Online, pp. 523–547.
12. Furlong, Scott (2003): Regulatory Policy, Role and Importance of. In Jach R. Rabin: Encyclopedia of Public Administration and Public Policy, Volume 2, pp. 1053-1056.
13. Henry, Nicholas (2007): Public Administration and Public Affairs.
14. Howlett, Michael, and Muhkerjee, Ishani, and Jun Jie, Woo. (2015), Thirty Years of Instrument Research: What Have We Learned and Where Are We Going. R. Hoppe and H. Colebatch eds, Handbook of the Policy Process, and Presented at the International Conference of Public Policy (ICPP) Milan, Italy July 3, 2015.
15. Jabareen، Yosef. (2009), Building a Conceptual Framework: Philosophy، Definitions، and Procedure. International Journal of Qualitative Methods.
16. Meier, Kenneth J.1985. Regulation: Politics, Bureaucracy, and Economics.
17. Murray, Andrew (2007): The regulation of cyberspace: control in the online environment: Routledge.
18. OECD, http://www.oecd.org/gov/regulatory-policy/,last access in: 1/26/2016.
19. Orbach, Barak (2012): Regulation: Why and How the State Regulations. Foundation Press.
20. Rabin, Jack (2003), Encyclopedia of Public Administration and Public Policy.