نویسنده = ���������������� ������������
مسئله‌شناسی سیاستگذاریِ محیط‌زیست در ایران

دوره 7، شماره 2، مرداد 1400، صفحه 109-125

10.22059/jppolicy.2021.82650

احسان تمسکی؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ کیومرث اشتریان؛ ارشک حلی‌ساز؛ فرشید نادری


طراحی الگوی مسئولیت فرهنگی شرکت‏ها در سیاستگذاری شهری

دوره 6، شماره 3، آبان 1399، صفحه 145-167

10.22059/jppolicy.2020.79522

کیومرث اشتریان؛ بشیر خالقی پور