نویسنده = غرایاق زندی، داوود
تعداد مقالات: 2
1. شیوه سیاست‎نامه‎نویسی در مطالعات راهبردی

دوره 3، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 161-177

داوود غرایاق زندی