کلیدواژه‌ها = سیاستگذاری
سیاستگذاری مسکن در انگلستان

دوره 5، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 265-281

10.22059/ppolicy.2019.72282

بهاره فلاحی


آسیب‌شناسی حکمرانی در نظام آموزش عالی ایران

دوره 4، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 55-74

10.22059/ppolicy.2019.69717

ناصر باقری مقدم؛ حسن احمدی


حکمرانی توزیع انرژی برق در ایران: آینده نگاری و توسعه پیشنهادات سیاستی

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 9-26

10.22059/ppolicy.2018.68239

احسان مرزبان؛ مهدی محمدی؛ علی اصغر پورعزت


مروری بر سیاست شادی/ نشاط در مدارس ایران از ایده تا اجرا

دوره 4، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 121-142

10.22059/ppolicy.2018.67872

سپیده اکبرپوران؛ محمد رضایی


شناسایی الزامات سیاستگذاری گردشگری پزشکی در ایران

دوره 2، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 141-156

10.22059/ppolicy.2016.59235

طیبه نیک رفتار؛ الهه حسینی؛ عاطفه مقدم


سیاستگذاری توسعۀ کارآفرینی در گردشگری: مطالعۀ تطبیقی کشورهای برگزیده

دوره 1، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 21-40

10.22059/ppolicy.2016.58174

سعید جعفری مقدم؛ محمدرضا زالی؛ هادی ثنائی پور


راهبردهای سیاستگذاری در حوزه امنیت صادرات انرژی در ایران

دوره 1، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 61-80

10.22059/ppolicy.2016.58176

علی اصغر توفیق؛ منصور معظمی؛ مریم عابدیان


تدوین مدل فرایندی سیاستگذاری در سازمانهای دولتی

دوره 1، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 29-53

10.22059/ppolicy.2015.57678

سحر بابایی؛ غلامرضا توکلی