کلیدواژه‌ها = فناوری نانو
بررسی ابزارهای سیاستی موردنیاز برای همکاری بنگاه‌های جدید فناوری نانو و شرکت‌های صنعتی

دوره 4، شماره 3، آذر 1397، صفحه 67-86

10.22059/ppolicy.2018.68427

محمدعلی بحرینی زارج؛ علی مبینی دهکردی؛ محمدرضا میگون پوری


بررسی و تبیین الگوی سیاست‌های دولتی در هم‌پایی فناوری نانوپوشش‌ها در ایران

دوره 4، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 36-60

10.22059/ppolicy.2018.66848

عماد احمدوند؛ سیدرضا سلامی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سیدحبیب ا... طباطبائیان