کلیدواژه‌ها = تعارض منافع
بررسی مصادیق تعارض منافع در نظام سلامت ایران

دوره 8، شماره 2، تیر 1401، صفحه 63-77

10.22059/jppolicy.2022.87948

بهزاد معماری بیرق؛ مسعود طالبیان؛ فرشاد فاطمی اردستانی


بررسی عوامل بروز تعارض منافع در نمایندگان مجلس شورای اسلامی

دوره 5، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 99-117

10.22059/ppolicy.2019.72274

مهدی زینالو؛ علیرضا علی احمدی؛ سعید نریمان