نویسنده = وحید، مجید
تعداد مقالات: 3
1. زمان کوتاه سیاستگذاری عمومی در ایران

دوره 5، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 75-88

مجید وحید


2. آسیب‌شناسی بُعد سیاسی حکمرانی آب در ایران (1392-1368)

دوره 4، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 203-223

مجید وحید؛ محسن رنجبر


3. تأسیس سیاست‌های تأمین اجتماعی در ایران (1285-1320)

دوره 3، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 125-150

مجید وحید؛ امیر لطفی