نویسنده = بامداد صوفی، جهانیار
تعداد مقالات: 3
1. بررسی خط‌مشی‌گذاری گردشگری رویداد بر مبنای تجربیات بازدیدکنندگان از جشنواره ‏های غذای ایرانی

دوره 5، شماره 1، بهار 1398، صفحه 99-116

بهاره ملکی؛ حمید ضرغام بروجنی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ غلامرضا کاظمیان


2. بررسی عوامل موثر براشاعه فناوری امضاء دیجیتال در سازمان های دولتی ایران

دوره 4، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 87-102

میترا کرمی؛ سیدحبیب اله طباطبائیان؛ پیام حنفی زاده؛ جهانیار بامداد صوفی


3. بررسی و تبیین الگوی سیاست‌های دولتی در هم‌پایی فناوری نانوپوشش‌ها در ایران

دوره 4، شماره 1، بهار 1397، صفحه 36-60

عماد احمدوند؛ سیدرضا سلامی؛ جهانیار بامداد صوفی؛ سیدحبیب ا... طباطبائیان